Cầu mong tháng chay tịnh Ramadan

là thời gian hòa giải

 

Cầu mong tháng chay tịnh Ramadan là thời gian hòa giải.

Baghdad (Zenit 15-07-2013; Vat. 19-07-2013) - Trong sứ điệp gửi tín hữu Hồi giáo toàn nước, Ðức Thượng Phụ Babilonia Canđê Louis Sako, cầu mong tháng chay tịnh Ramadan là thời gian của sự hòa giải và đem lại hòa bình cho dân nước Irak.

Ðức Thượng Phụ viết trong sứ điệp phổ biến ngày 16 tháng 7 năm 2013: "Nhân danh tôi và mọi tín hữu Kitô toàn Irak, tôi xin gửi tới các anh chị em Hồi các lời chúc mừng tốt đẹp nhất vào đầu tháng được chúc phúc này, trong niềm hy vọng nó sẽ đem lại thiện ích và hòa bình cho đất nước và toàn dân Irak". Theo Ðức Thượng Phụ bổn phận đầu tiên giúp duy trì sự hiệp nhất quốc gia là biết dùng ngôn từ đối thoại để giải quyết các vấn đế, bởi vì chúng ta là một cộng đoàn duy nhất, mặc dù có các khác biệt.

Liên quan tới việc ăn chay, Ðức Cha Sako định nghĩa nó là một dịp để diễn tả sự tùng phục của chúng ta đối với ý muốn của Thiên Chúa và việc thừa nhận quyền tối thượng của Người, cũng như là dịp để diễn tả tình liên đới của chúng ta bằng cách làm việc thiện. Nhiều người coi tháng chay tịnh như thời gian đặc biệt để cầu nguyện, bố thí và xin lỗi, hầu đạt sự hòa giải đích thật với chính mình và với tha nhân. Ðức Thượng Phụ Sako viết tiếp trong sứ điệp: Hồi giáo muốn thực hiện sự ổn định và bảo đảm một cuộc sống xứng đáng và tự do cho tất cả mọi người không phân biệt ai, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người bình đẳng với nhau. Ðất nước Irak đang trải qua một giai đoạn khó khăn, và khó mà tưởng tượng được điều sẽ xảy ra trong tương lai, nếu chúng ta không củng cố mục đích là đạt đến sự chung sống đích thật với nhau, bằng cách ngăn chặn những kẻ muốn tách rời chúng ta ra và phá hủy mục đích đó. Sau cùng Ðức Cha Sako mời gọi toàn dân duy trì sự hiệp nhất quốc gia qua đối thoại, và ngài kết luận sứ điệp như sau: Chúng ta tất cả, hồi giáo cũng như Kitô, hãy ăn chay trong tháng này để cầu nguyện cho sự hòa giải, hòa bình và ổn định của quê hương chúng ta. Hy vọng rằng ước muốn suy tư, con tim yêu thương và bàn tay cần mẫn sẽ chiến thắng. (Zenit 15-7-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page