Các Giám Mục Pháp

phê bình luật cho phép thử nghiệm

trên các phôi thai người

 

Các Giám Mục Pháp phê bình luật cho phép thử nghiệm trên các phôi thai người.

Paris (RG 17-07-2013) - Các Giám Mục Pháp phê bình luật cho phép thử nghiệm trên các phôi thai người mới được quốc hội Pháp thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2013 là cuộc bỏ phiếu đảng phái, không phản ánh lương tâm cá nhân của các nhà làm luật.

Ngày 16 tháng 7 năm 2013 quốc hội Pháp đã thông qua luật này với 314 phiếu thuận và 223 phiếu chống. Ðức Cha Pierre d'Ornellas, Tổng Giám Mục Renne, chủ tịch Ủy ban luân lý sinh học của Hội Ðồng Giám Mục Pháp, bầy tỏ kinh ngạc, vì chính quyền coi thường sinh mạng con người như vậy, và sợ hãi không dám cho thảo luận về vấn đề này trước khi vội vã bỏ phiếu. Vì thế luật mới thông qua không phải là kết qủa của một suy tư chín chắn, mà chỉ là một cuộc bỏ phiếu của đảng phái chính trị. Mọi dân biểu đã bỏ phiếu, tất cả mọi người trong xã hội đều đã bắt đầu cuộc sống như là bào thai. Nhưng các dân biểu đã không ý thức được trách nhiệm luân lý của họ, và Ðức Cha sợ rằng luật này sẽ tạo ra sự lệch lạc lương tâm lớn hơn nơi các công dân Pháp, nhất là vì nó không giúp giải quyết vấn đề nào cả.

Trong thông cáo công bố ngày mùng 9 tháng 7 năm 2013 Ðức Cha Pierre d'Ornellas đã yêu cầu chính quyền cho thảo luận vấn đề trên toàn nước trước khi bỏ phiếu. Nhưng đã không có cuộc thảo luận công khai nào. Theo Ðức Cha các giới chức chính trị đang tự đánh lừa chính mình. Việc không thừa nhận sự cần thiết thảo luận một vấn đề quan trọng liên quan tới phẩm giá và mạng sống con người cũng như toàn xã hội như thế diễn tả sự mù lòa kinh hoàng của giới lãnh đạo chính trị Pháp. Thái độ của chính quyền sợ hãi không muốn tổ chức cuộc thảo luận trên bình diện quốc gia một vấn đề quan trọng như thế, là điều không hiểu được. Ðức Cha rất buồn vì thấy chính quyền khinh thường lương tâm người dân nhậy cảm trước vấn đề sự sống của các bào thai và phẩm giá con người như vậy. (RG 17-7-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page