Tòa Thánh kêu gọi ngành du lịch

cộng tác bảo vệ nước uống

 

Tòa Thánh kêu gọi ngành du lịch cộng tác bảo vệ nước uống.

Vatican  (SD 11-07-2013) - Tòa Thánh kêu gọi những người hoạt động trong ngành du lịch và các du khách cộng tác để quản lý và bảo vệ nước uống như một thiện ích quí giá của nhân loại.

Trên đây là nội dung sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động, công bố hôm 11 tháng 7 năm 2013 nhân dịp Ngày Thế giới về du lịch, sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2013 với chủ đề "Ngành du lịch và nước: bảo vệ tương lai chung của chúng ta".

Trong sứ điệp, Hội đồng Tòa Thánh nhắc đến vai trò quan trọng của ngành du lịch trong việc bảo vệ môi sinh: ngành này có thể là một đại đồng minh nhưng cũng có thể là một kẻ thù khốc liệt chống lại môi sinh, vì để tìm kiếm lợi lộc kinh tế dễ dàng và mau lẹ, người ta có thể để cho kỹ nghệ du lịch làm ô nhiễm thiên nhiên.

Ðề cập đến vai trò sinh tử của nước, Hội đồng Tòa Thánh về di dân tái xác quyết nước như chìa khóa của sự phát triển: nếu không có nước thì cũng chẳng có sự sống. "Nhưng năm này qua năm khác, sức ép trên nước ngày càng gia tăng. Cứ 3 người trên thế giới thì có một người sống tại một quốc gia với nguồn nước ít ỏi, và vào năm 2013, có thể tới một nửa dân số thế giới lâm vào tình trạng này vì nhu cầu nước vượt quá khả năng cung cấp nước tới 40%.

Trong bối cảnh trên đây, Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh nêu rõ: "Ðiều quan trọng là tái khẳng định rằng tất cả những người can dự đến hiện tượng du lịch đều có một trách nhiệm nặng nề trong việc quản lý nước, làm sao để lãnh vực này thực sự là nguồn mạch sự phong phú trên bình diện xã hội, môi sinh, văn hóa và kinh tế. Trong khi phải hoạt động để sửa chữa những thiệt hại đã gây ra, chúng ta cũng phải tạo điều kiện để nước được sử dụng một cách hợp lý, giảm bớt hết sức những thiệt hại ấy, bằng cách cổ võ những chính sách thích hợp, cung cấp những phương thế hữu hiệu giúp bảo vệ tương lai chung của chúng ta. Thái độ của chúng ta đối với thiên nhiên và sự quản lý kém mà chúng ta có thể gây ra cho các nguồn nước, không thể đè nặng trên người khác và càng không thể gây hại cho các thế hệ tương lai".

Sau cùng, Hội đồng Tòa Thánh mời gọi tất cả mọi người hãy đón nhận ước mong của Ðức Thánh Cha là "dấn thân nghiêm tục tôn trọng và bảo tồn thiên nhiên, quan tâm đến mỗi người, chống lại nền văn hóa phung phí và vứt bỏ, để thăng tiến một nền văn hóa liên đới và gặp gỡ". (SD 11-7-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page