Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách

Nguyên Giám mục Giáo phận Ðà Nẵng

đã về Nhà Cha

 

Cáo phó

Trong niềm tin vào Ðấng Phục Sinh

Tòa Giám Mục Ðà Nẵng

thành kính báo tin

Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách

Nguyên giám mục giáo phận Ðà Nẵng

đã được gọi về Nhà Cha

lúc 07g15 Chúa nhật ngày 07/07/2013 sau một hành trình dài

với 88 tuổi đời, 57 tuổi linh mục và 38 tuổi giám mục.

 

Nghi thức tẩm liệm

sẽ được cử hành vào lúc 09g00 thứ Hai 08/07/2013

tại Hội trường Nhà thờ Chính tòa Ðà Nẵng

 

Lễ viếng

từ 14g00 thứ Hai ngày 08/07 đến 16g00 thứ Ba ngày 09/07/2013

Tại Hội trường Nhà thờ Chính tòa Ðà Nẵng

 

Thánh Lễ An Táng

sẽ được cử hành tại trường Nhà thờ Chính tòa Ðà Nẵng

vào lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 11/07/2013.

 

Kính xin Ðức Hồng y, Quý Ðức Cha,

Quý Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh

Cộng đoàn Dân Chúa và Ân Nhân Thân Hữu

cầu nguyện cho Ðức Cha Phanxicô Xaviê

được hưởng phúc trong Nhà Cha.

 

Ðà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2013

Thay mặt Gia đình Giáo phận Ðà Nẵng

Kính báo

 

+ Giuse Châu Ngọc Tri

Giám mục giáo phận Ðà Nẵng

 

Tiểu Sử

Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách

Nguyên Giám mục Giáo phận Ðà Nẵng

 

Sinh ngày 25 tháng 5 năm 1925 tại An Ngãi, Hoà Sơn, Ðà Nẵng

- 1938 - 1945 : Học Tiểu chủng viện Làng Sông, Quy Nhơn.

- 1945 - 1954 : Học Ðại Chủng viện Quy Nhơn.

- 1954 - 1955 : Học Ðại Chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn.

- 1955 - 1956 : Giáo sư Tiểu Chủng viện Nha Trang.

 

Ngày 08/8/1956 : Thụ phong Linh mục tại Nha Trang do Ðức Cha Piquet Lợi.

- 1956 - 1957 : Phó xứ Nhà thờ Chính Tòa, Quy Nhơn.

- 1957 - 1958 : Quản xứ Phước Tường, Ðà Nẵng.

- 1958... : Quản xứ Thuận Yên, Quảng Nam.

- 1958 - 1960 : Quản xứ La Nghi, Quảng Nam.

- 1960 - 1965 : Quản xứ Xuyên Quang, Quảng Nam.

- 1965 - 1974 : Quản xứ Phước Quang, Hòa Khánh, Ðà Nẵng.

- 1974 - 1975 : Quản xứ Thanh Ðức, Ðà Nẵng.

 

Ngày 06/6/1975 : Tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính Tòa, Ðà Nẵng.

- 1975 - 1988 : Giám mục Phó kiêm Tổng Ðại diện Giáo phận Ðà Nẵng.

- Ngày 21/01/1988 : Giám mục Giáo phận Ðà Nẵng.

- Ngày 06/11/2000 : Nghỉ hưu tại Tòa Giám mục Ðà Nẵng.

 

Qua đời ngày 07/7/2013 tại Tòa Giám mục Ðà Nẵng. Hưởng thọ 88 tuổi.

 

Văn Phòng Tòa Giám mục Ðà Nẵng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page