Tĩnh tâm linh mục

liên nghi lễ tại Thánh Ðịa

 

Tĩnh tâm linh mục liên nghi lễ tại Thánh Ðịa.

Thánh Ðịa (WHÐ 03-07-2013) - Như mọi năm, từ năm 1993, và nhờ sáng kiến mục vụ tốt đẹp của Thượng hội đồng mục vụ liên giáo phận, nhiều giám mục và linh mục của tất cả các cộng đoàn Công giáo tại Thánh Ðịa, đặc biệt là ở Galilê, đã cùng nhau tham dự kỳ tĩnh tâm hằng năm.

Tham dự tĩnh tâm năm nay có Ðức Tổng giám mục Elias Shaccour, Tổng giám mục giáo phận Akko thuộc nghi lễ melkit; Ðức Tổng giám mục Moussa Hage, Tổng giám mục giáo phận Haifa thuộc nghi lễ maronit; Ðức giám mục Giacinto-Boulos Marcuzzo, Ðại diện Tòa Thượng phụ Latinh đặc trách Israel, và Ðức giám mục William Shomali, Ðại diện Tòa Thượng phụ Latinh đặc trách Palestin, cùng 33 linh mục thuộc các nghi lễ khác nhau: melkit, maronit và latinh.

Con số tham dự tĩnh tâm năm nay ít hơn các năm trước vì trong những ngày này Ðức Thượng Phụ Fouad Twal đang viếng thăm chính thức nước Pháp, và Ban tổ chức không thể sắp xếp vào thời điểm khác thích hợp hơn.

Tĩnh tâm năm nay (2013) được tổ chức tại Nhà Galilê ở Korazim từ ngày 01 đến 05 tháng Bảy năm 2013, dự kiến sẽ do cha Joseph Naffa' - dòng thánh Antôn thuộc nghi lễ maronit - hướng dẫn.

Cha P. Felet, thư ký Hội đồng các Vị Bản quyền Công giáo tại Thánh địa (AOCTS), với sự trợ giúp của các linh mục thuộc Hội đồng linh mục chung, đã soạn ra chương trình tĩnh tâm. Ngoài những giờ cầu nguyện, mỗi ngày có hai bài giảng, thảo luận nhóm, chia sẻ mục vụ - mỗi ngày do một giám mục phụ trách (về Ngày Giới trẻ thế giới Rio, về Năm Ðức Tin, những thách đố mục vụ...) và các cuộc gặp gỡ huynh đệ. Vị giảng thuyết là cha Joseph Naffa' - một học giả Kinh Thánh nổi tiếng người Liban- đã chờ đợi tại thủ đô Amman của Jordan suốt một tuần lễ để được cấp thị thực, nhưng Tòa Ðại sứ Israel tại đây đã từ chối. Cuối cùng, cha phải gửi các bài viết cho Ðức Tổng giám mục Moussa Hage, cũng thuộc dòng thánh Antôn, để ngài giảng thay.

Vì diễn ra trong Năm Ðức Tin, cuộc tĩnh tâm này lấy chủ đề: "Linh mục và đức tin, theo ánh sáng của những vĩ nhân về đức tin trong Kinh Thánh". Một giám mục cho biết: "Những người chủ nhà rất hiếu khách, các bài giảng khai triển chủ đề một cách xuất sắc, nhưng chính tình hiệp thông huynh đệ đã đem lại bầu khí tốt nhất để suy tư, và cũng là cơ hội thích hợp nhất để khơi lên nhiệt tâm và sự đổi mới".

 

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page