Công bố kết toán chi thu 2012

của Tòa Thánh

 

Công bố kết toán chi thu 2012 của Tòa Thánh.

Vatican (SD 4-07-2013) - Trong năm 2012, ngân sách của Tòa Thánh dư được hơn 2 triệu Euro và ngân sách Quốc Gia thành Vatican dư được 23 triệu Euro.

Con số trên đây được Hội đồng Hồng Y đặc trách nghiên cứu các vấn đề tổ chức và kinh tế của Tòa Thánh, công bố hôm 4 tháng 7 năm 2013, sau 2 ngày nhóm họp, mùng 2 và 3 tháng 7 năm 2013, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và với sự tham dự của 15 Hồng Y thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới và các chức sắc liên hệ của Tòa Thánh. Ðặc biệt ngày 3 tháng 7 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gặp và nói chuyện với Hội đồng Hồng Y. Ngài tái khẳng định mục đích và sự hữu ích của Hội đồng và mời gọi tiếp tục các vị nhóm họp định kỳ.

Theo thông cáo, kết toán chi thu năm 2012 của Tòa Thánh dư được 2 triệu 185 ngàn 622 Euro (2,185,622), nhờ sự quản trị tốt về tài chánh. Phần lớn chi phí trong ngân sách của Tòa Thánh là để trả lương cho nhân viên, với 2,823 người tính đến cuối năm 2012; tiếp đến là chi phí cho các phương tiện truyền thông xã hội, và trả thuế mới về bất động sản, tăng 5 triệu Euro so với quá khứ.

Phủ Thống đốc quốc gia thành Vatican có ngân sách độc lập với Tòa Thánh, và kết toán chi thu trong năm 2012 dư được hơn 23 triệu Euro (23,079,800), tức là tăng 1 triệu so với năm trước đó. Tính đến cuối năm ngoái số nhân viên của Phủ này là 1,936 người.

"Ðồng tiền thánh Phêrô", tức là số tiền các tín hữu đóng góp cho các hoạt động bác ái của Ðức Thánh Cha trong năm 2012 được gần 66 triệu mỹ kim (65,922,637.08), tức là giảm gần 3 triệu 800 ngàn mỹ kim (3,789,085). Số tiền các giáo phận đóng góp cho Tòa Thánh chiếu theo khoản giáo luật số 1271 là 28 triệu 303 ngàn mỹ kim tức là giảm gần 12% so với năm 2011 trước đó. Cũng vậy số tiền các dòng tu giúp Tòa Thánh giảm 5.09% tức là được 1 triệu 133 ngàn mỹ kim.

Viện Giáo Vụ, tức là Ngân Hàng Vatican, đã dâng tặng Ðức Thánh Cha số tiền 50 triệu Euro trong tài khóa 2012. Thêm vào đó Viện này còn giúp 1 triệu Euro cho ngân quỹ Amazzonia, 1 triệu 500 ngàn Euro cho Quỹ trợ giúp các nữ đan viện chiêm niệm, 1 triệu rưỡi Euro giúp quỹ thánh Sergio, nâng đỡ các Giáo Hội tại cựu Liên Xô, 1 triệu Euro cho Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu la tinh.

Hội đồng Hồng Y chân thành cám ơn sự hỗ trợ của các tín hữu, nhiều khi dưới hình thức ẩn danh, dành cho sứ vụ hoàn vũ của Ðức Thánh Cha, mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, và các Hồng Y kêu gọi tiếp tục kiên trì trong việc thiện này. (SD 4-7-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page