Thông Ðiệp Ðầu Tiên của ÐTC Phanxicô

về Ðức Tin, "Ánh Sáng Ðức Tin"

Lumen Fidei

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ công bố Thông Ðiệp Ðầu Tiên của ngài về Ðức Tin, "Ánh Sáng Ðức Tin" -- Lumen Fidei -- vào thứ sáu 05 tháng 07 năm 2013.

Roma (Apic 01-07-2013) - Hôm mùng 01 tháng 07 năm 2013, Phòng Báo Chí Toà Thánh thông báo Thông Ðiệp Ðầu Tiên của Ðức Thánh Cha Phanxicô, về Ðức Tin, có tựa đề là "Lumen Fidei" - Ánh Sáng Ðức Tin" - sẽ được công bố và giới thiệu cho báo chí vào cùng một ngày thứ sáu 05 tháng 07 năm 2013.

Hôm 13 tháng 06 năm 2013, khi tiếp các vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục thuộc Hội Ðồng Thường Nhiệm của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ là ngài đang hoàn tất bản văn của thông điệp về Ðức Tin, để được công bố. Ðức Thánh Cha lúc đó cũng cho biết rằng đây là thông điệp quan trọng được công bố trong khung cảnh Năm Ðức Tin của toàn thể Giáo hội Công giáo. Bản văn của Thông Ðiệp, -- cũng theo lời của Ðức Thánh Cha Phanxicô -- phần lớn đã được Ðức Bênêđitô XVI soạn, trước khi ngài từ nhiệm.

Nay Ðức Phanxicô tiếp tục soạn cho đến hoàn thành và sẽ công bố vào ngày 05 tháng 07 năm 2013, như là thông điệp đầu tiên của mình, bốn tháng sau khi được chọn kế vị thánh Phêrô trên ngai toà Roma. Chắc chắn Ðức Phanxicô sẽ nhắc đến sự đóng góp của Ðức Bênêđitô XVI cho thông điệp "Ánh Sáng Ðức Tin", mà ngài gọi là "thông điệp do công của bốn bàn tay" viết ra, tức do hai vị giáo hoàng cùng soạn.

Như thế, với bốn thông điệp, ba nhân đức đối thần, -- Tin, Cậy, Mến, -- được hai vị giáo hoàng giảng giải. Năm 2005, Ðức Bênêđitô XVI, đã nói về Ðức Mến, với thông điệp có tựa đề "Thiên Chúa là Tình Yêu" (Deus Caritas est), rồi vào năm 2009, một thông điệp khác nữa về Ðức Mến được công bố với tựa đề "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate). Năm 2007, Ðức Bênêđitô XVI công bố thông điệp về Ðức Cậy, có tựa đề là "Ðược cứu rỗi nhờ Ðức Cậy" (Spe Salvi). Giờ đây, trong khung cảnh của Năm Ðức Tin, Ðức Phanxicô công bố thông điệp về Ðức Tin, có tựa đề là "Ánh Sáng Ðức Tin" (Lumen Fidei).

Theo tin của hãng thông tấn công giáo Thuỵ Sĩ (Apic 01 july 2013), thì vào cùng ngày công bố thông điệp, 05 tháng 07 năm 2013, sẽ có ba vị đứng đầu ba cơ quan của Toà thánh, mở cuộc họp báo để giới thiệu thông điệp Lumen Fidei, Ánh Sáng Ðức Tin. Ba vị đó là: Ðức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng trưởng bộ Giám Mục, Ðức Tổng Giám Mục Gerhard Ludwig Muller, tổng trưởng bộ giáo lý Ðức Tin, và Ðức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Tái Rao Giảng Phúc Âm.

Ðược biết, Thông điệp Lumen Fidei sẽ được công bố bằng 6 thứ tiếng: Ý, Anh, Pháp, Ðức, Tây Ban Nha và Bồ đào nha. Hãng tin Ansa của Italia cho biết ấn bản tiếng Ý đầu tiên của thông điệp này, 90 trang khổ nhỏ, sẽ được ấn hành với nửa triệu bản và giá bán là 3.5 Âu kim.

Báo chí Italia nhận xét rằng đây là một kỷ lục: thông điệp được ban hành chỉ có 113 ngày sau khi Ðức Phanxicô bắt đầu làm Giáo Hoàng, so với 8 tháng trong trường hợp thông điệp đầu tiên của Ðức Thánh Cha Benedicto 16; 5 tháng đối với Ðức Gioan Phaolô 2; 8 tháng trong trường hợp Ðức Gioan 23 và 14 tháng đối với Ðức Phaolô 6.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page