Ðức giáo hoàng thành lập

một Ủy ban để cải tổ Ngân hàng Vatican

 

Ðức giáo hoàng thành lập một Ủy ban để cải tổ Ngân hàng Vatican.

Roma (WHÐ 27-06-2013) - Hôm thứ Tư ngày 26 tháng 06 năm 2013, Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã công bố một lá thư viết tay của Ðức giáo hoàng Phanxicô, đề ngày 24 tháng 06 năm 2013, trong đó ngài thành lập một Ủy ban gồm năm người, có nhiệm vụ phân tích các hoạt động của Ngân hàng Vatican và đề ra những cải cách. Qua việc này Ðức giáo hoàng muốn Ngân hàng Vatican phải được quản lý một cách minh bạch tối đa và hài hòa hơn với sứ mệnh của Giáo hội hoàn vũ.

Ủy ban này do Ðức hồng y Raffaele Farina làm Chủ tịch và gồm các thành viên: Ðức hồng y Jean-Louis Tauran, một trong năm vị hồng y trong ban quản trị của Ngân hàng; Mary Ann Glendon, giáo sư đại học Harvard và là Giám đốc Học viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội; luật sư Juan Ignacio Arrieta, điều phối Ủy ban; và Ðức ông Peter Wells, thuộc Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, thư ký Ủy ban.

Ðức giáo hoàng đã cho phép Ủy ban được quyền truy cập vào tất cả các hồ sơ kết nối với Ngân hàng Vatican. Báo cáo kết quả sẽ được trình lên Ðức giáo hoàng càng sớm càng tốt.

Ngân hàng Vatican thường được biết đến với tên gọi Viện giáo vụ (IOR), được thành lập để giúp các tổ chức tôn giáo trong các giao dịch thương mại, và cũng để đảm bảo tài chính của họ không bị sử dụng vào các mục đích phi đạo đức.

Hiện nay, IOR có 112 nhân viên thường xuyên và 19,000 tài khoản ngân hàng với số tiền gửi khoảng 6 tỉ euro. Chủ tịch IOR hiện nay là ông Ernst von Freyberg.

 

(Huy Hoàng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page