Bộ Phụng Tự qui định thêm

tên Thánh Giuse vào Kinh Nguyện Thánh Thể

 

Bộ Phụng Tự qui định thêm tên Thánh Giuse vào Kinh Nguyện Thánh Thể.

Vatican (SD, CNS 18,19-06-2013) - Hôm 19 tháng 6 năm 2013, Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích đã công bố sắc lệnh qui định từ nay tên thánh Giuse được ghi thêm vào kinh nguyện Thánh Thể (Kinh Tạ Ơn) thứ II, thứ III và thứ IV.

Trong sắc lệnh ký ngày 1 tháng 5 năm 2013, Ðức Hồng Y Antonio Canizares Lloreva Tổng trưởng, và Ðức Tổng Giám Mục Arthur Roche, Tổng thư ký, thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã củng cố quyết định đã được Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16 đề ra trước đó về việc ghi thêm tên Thánh Giuse một cách trường kỳ trong các Kinh nguyện Thánh Thể dùng trong hầu hết các thánh lễ bằng tiếng latinh. Sắc lệnh cho biết Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16 đã nhận được những lời thỉnh cầu của nhiều tín hữu Công Giáo ở các nơi trên thế giới và đã phê chuẩn việc ghi thêm sau tên của Ðức Maria câu "cùng với Thánh Giuse, bạn Ðức Trinh Nữ".

Một chức sắc của Bộ Phụng Tự nói với hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ hôm 18 tháng 6 năm 2013 rằng các Hội Ðồng Giám Mục có thể xác định ngày bắt đầu thi hành việc thay đổi trên đây nếu thấy việc xác định này là cần, nhưng vì đây chỉ là thêm vài chữ, nên các Linh Mục có thể bắt đầu áp dụng ngay.

Trong phần đầu, Sắc Lệnh nhắc đến vai trò của Thánh Giuse trong lịch sử cứu độ và mô tả thánh nhân là "mẫu gương về lòng khiêm tốn quảng đại mà Kitô giáo đề cao đến độ cao cả, và một chứng nhân về những nhân đức thông thường, nhân bản và đơn sơ, cần thiết để con người trở nên môn đệ nhân đức và chân chính của Chúa Kitô".

Kèm theo sắc lệnh, Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích cũng cung cấp cho các Giám Mục trên thế giới những từ chính xác được thêm vào trong các kinh nguyện Thánh Thể II, III và IV bằng tiếng la tinh, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ đào nha, Pháp, Ðức và Ba Lan.

Sắc lệnh cũng nhắc lại rằng "Trong Giáo Hội Công Giáo, các tín hữu vẫn luôn biểu lộ một cách liên tục lòng sùng mộ nhiệt thành đối với Thánh Giuse, tôn kính một cách trọng thể và liên tục việc tưởng niệm Hôn Phu rất thanh khiết của Mẹ Thiên Chúa và thánh nhân là Bổn Mạng của toàn thể Giáo Hội, đến độ trong Công đồng chung Vatican 2, Ðức Chân phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã quyết định ghi thêm tên Thánh Nhân trong Lễ Quy Roma rất cổ kính".

Hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ nhận xét rằng Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 có tên thánh là Giuse. Ðức Ðương kim Giáo Hoàng Phanxicô cũng có lòng sùng mộ đặc biệt đối với thánh nhân. Trong huy hiệu Giáo Hoàng của ngài, có bông hoa biểu tượng thánh Giuse, và ngài đã chọn lễ thánh Giuse 19 tháng 3 làm lễ khai mạc sứ vụ của ngài.

"Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: "Thánh Giuse xuất hiện như một người mạnh mẽ và can đảm, một người cần cù làm việc, nhưng trong tâm hồn Ngài chúng ta thấy sự dịu dàng, đây không phải là nhân đức của người yếu, nhưng đúng hơn là dấu hiệu sức mạnh tinh thần và khả năng quan tâm, cảm thương, chân thành cởi mở đối với tha nhân và yêu thương". (SD, CNS 18,19-6-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page