Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

2 Giám Mục Phụ Tá cho

giáo phận Vinh và Hưng Hóa

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm 2 Giám Mục Phụ Tá cho giáo phận Vinh và Hưng Hóa.


Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng đại diện giáo phận Vinh, được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá giáo phận Vinh với hiệu tòa là Megalopoli di Proconsolare.


Vatican (Vat. 15-06-2013) - Ngày 15 tháng 6 năm 2013, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm 2 Giám Mục phụ tá cho giáo phận Vinh và Hưng Hóa.

- Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng đại diện giáo phận Vinh, được bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá giáo phận này với hiệu tòa là Megalopoli di Proconsolare.

Ðức Cha Phêrô Viên năm nay 48 tuổi, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1965 tại Hướng Phương tỉnh Quảng Bình, giáo phận Vinh. Sau khi mãn tiểu học và trung học, theo học tại Ðại học Huế và đậu cử nhân khoa học kinh tế (1987-1992). Năm 1984 thi hành nghĩa vụ quân sự và năm 1993 gia nhập Ðại chủng viện Vinh Thanh, thụ phong linh mục ngày 3 tháng 10 năm 1999 thuộc giáo phận Vinh.

Sau khi thụ phong Linh Mục, cha Phêrô Viên được gửi đi học tại Học viện Công Giáo ở Sydney, Australia, từ năm 2000 đến 2009, đậu tiến sĩ thần học, và trong thời gian học cũng làm việc mục vụ cho cộng đoàn Việt Nam tại Sydney.

Trở về nước năm 2009, Cha làm Phó Giám đốc kiêm Giáo sư Tín Lý tại Ðại chủng viện Vinh Thanh.

Từ năm 2010, cha làm Tổng đại diện của giáo phận Vinh.

- Vị thứ hai là Cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long, thuộc tu đoàn Xuân Bích, Giám đốc đại chủng viện Huế, được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm tân Giám Mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa, với hiệu tòa Gummi di Bizacena.


Cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long, thuộc tu đoàn Xuân Bích, Giám đốc đại chủng viện Huế, được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm tân Giám Mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa, với hiệu tòa Gummi di Bizacena.


Ðức Cha Alphongsô Long năm nay 60 tuổi, sinh ngày 25 tháng 1 năm 1953, theo học tại tiểu chủng viện thánh Gioan ở Ðà Nẵng từ năm 1965 đến 1972, rồi tại Ðại chủng viện Hòa Bình cũng tại giáo phận này từ năm 1972 đến 1978. Từ 1978 đến 1982 cha thi hành nghĩa vụ dân sự tại tỉnh Quảng Nam. Thầy Long thụ phong linh mục ngày 29 tháng 12 năm 1990 thuộc giáo phận Ðà Nẵng và gia nhập Tu đoàn Xuân Bích.

Sau khi thụ phong linh mục, Cha Alphongsô Long đảm nhận các công việc sau đây:

- 1990 đến 1994 : Phó Xứ Tam Kỳ, Ðà Nẵng

- 1994 đến 1998 : theo học và đậu cử nhân giáo luật tại Học Viện Công Giáo Paris, Pháp.

- 1999 - 2001 : Cha sở giáo xứ Hà Lam, giáo phận Ðà Nẵng.

- 2001 - 2003 : Cha Sở Trà Kiệu, giáo phận Ðà Nẵng.

- 2003 - 2011 : Linh hướng và Giáo Sư giáo luật, Giáo Sử và Huấn giáo tại Ðại chủng viện Huế.

- Từ 2011 : Giám đốc Ðại chủng viện Huế.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page