Ðức Thánh Cha Phanxicô

sẽ công bố một văn kiện về đức tin

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ công bố một văn kiện về đức tin.

Vatican (Vat. 13-06-2013) - Ðức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài sẽ viết tiếp văn kiện của Ðức Biển Ðức 16 về đức tin và sẽ công bố.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13 tháng 6 năm 2013, dành cho Hội đồng Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 13, cùng với chức sắc khác tổng cộng 25 vị, nhóm họp tại Roma trong những ngày này dưới quyền chủ tọa của Ðức Tổng Giám Mục Tổng thư ký Nikola Eterovic, với mục đích giúp Ðức Thánh Cha soạn Tông Huấn đúc kết thành quả của Thượng Hội Ðồng Giám Mục năm 2012 về đề tài "Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin", đồng thời cũng để giúp Ðức Thánh Cha chọn chủ đề cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục kỳ thứ 14.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ứng khẩu tóm tắt bài diễn văn dọn sẵn và loan báo ngài sẽ công bố văn kiện về đức tin đã được Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16 khởi sự: "Bây giờ sẽ có một thông điệp 'viết bằng 4 tay' như người ta vẫn nói. Ðó là văn kiện ÐGH Biển Ðức 16 đã bắt đầu và đã trao cho tôi. Ðó là một văn kiện mạnh mẽ và công việc lớn chính Người đã làm và tôi sẽ tiếp tục".

Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 dự định công bố một thông điệp về đức tin nhân dịp kết thúc Năm Ðức Tin, nhưng vì tình hình sức khỏe ngài từ chức và Văn kiện chưa được hoàn thành.

Ðức Thánh Cha xác nhận ngài đã nhận được dự thảo Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục thứ 13 nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm 2012, nhưng e rằng việc công bố văn kiện này đồng thời với Thông Ðiệp về đức tin thì Tông Huấn sẽ bị mất hút. Vì thế ngài này ra ý định công bố một tông huấn về truyền giảng Tin Mừng nhân dịp kết thúc Năm Ðức Tin, nhưng trong đó có du nhập những đề nghị của Thượng Hội Ðồng Giám Mục trong một bối cảnh truyền giáo rộng lớn hơn.

Ðức Thánh Cha tiết lộ: "Tôi đã viết phần nào, nhưng tháng 8 tới đây tôi sẽ ở nhà, công việc yên hàn hơn và tôi sẽ tiếp tục".

Ðức Thánh Cha đã trao diễn văn soạn sẵn để mọi người đọc sau đó. Trong Văn kiện này ngài nhận xét rằng thành ngữ "nuova evangelizzazione", tái truyền giảng Tin Mừng, làm nổi bật ý thức ngày càng rõ ràng rằng cả nơi những quốc gia có truyền thống Kitô kỳ cựu, người ta thấy cần phải canh tân việc rao giảng Tin Mừng, để dẫn đưa con người trở lại gặp gỡ Chúa, Ðấng thực sự biến đổi cuộc sống, chứ không hời hợt do thói quen. Ðiều này có hậu quả trong hoạt động mục vụ, như Vị Tôi Tớ Chúa Phaolô 6 đã nhân xét: "Những hoàn cảnh xã hội bó buộc chúng ta phải xét lại các phương pháp, dùng mọi phương thể để tìm cách nghiên cứu xem làm để nào để đưa sứ điệp Kitô cho người tân tiến ngày nay, vì chỉ trong sứ điệp này con người mới có thể tìm được câu trả lời cho những vấn nạn của họ và tìm được sức mạnh để dấn thân liên với với nhân loại" (Diễn văn trước Hồi y đoàn 22-6-1973).

Trong chiều hướng đó, Ðức Thánh Cha viết thêm rằng "Tôi muốn khích lệ toàn thể cộng đoàn Giáo Hội hãy rao giảng Tin Mừng, đừng sợ "ra khỏi chính mình" để loan báo, nhất là tín thác nơi sự hiện diện từ bi của Thiên Chúa Ðấng hướng dẫn chúng ta. Các kỹ năng tuy quan trọng, nhưng dù những kỹ năng hoàn hảo nhất vẫn không thể thay thế hoạt động âm thần nhưng hiệu quả của Ðấng là tác nhân chính của công cuộc rao giảng Tin Mừng, nghĩa là Chúa Thánh Linh (Xc ibid. 75). Cần để mình được Chúa hướng dẫn, dù Ngài dẫn chúng ta đi trên những con người mới; cần phải để Chúa biến đổi chúng ta để việc rao giảng của chúng ta được diễn ra luôn luôn được đi kèm bằng đời sống đơn sơ, tinh thần cầu nguyện và lòng bác ái đối với mọi người, nhất là những người bé nhỏ và nghèo khổ, bằng tinh thần khiêm tốn, từ bỏ chính mình, và bàng đời sống thánh thiện (Xc ibid. 76). Chỉ như thế việc rao giảng mới thực sự có những thành quả phong phú".

Sau cùng, Ðức Thánh Cha ca ngợi thành quả của các Thượng Hội Ðồng Giám Mục như một trong những kết quả của Cộng đồng chung Vatican 2 và nói thêm rằng "Cởi mở đối với ơn của Chúa Thánh Linh là linh hồn của Giáo Hội, chúng ta tín thác rằng Thượng Hội Ðồng Giám Mục sẽ được phát triển thêm để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự đối thoại và cộng tác giữa các Giám Mục với nhau và với Giám Mục Roma".

Trong cuộc đối thoại với các thành viên Hội đồng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 13, Ðức Thánh Cha cho biết có thể là ngài sẽ biến Hội đồng thành một cơ quan thường trực và ngài triệu tập cơ quan này khi cần để hỏi ý kiến.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page