Ðức Thánh Cha nhắn nhủ

các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh

 

Ðức Thánh Cha nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh.

Vatican (SD 6-06-2013) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày mùng 6 tháng 6 năm 2013, dành cho các sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các Linh mục sinh viên luôn vun trồng tự do nội tâm và đời sống thiêng liêng.

Trong số 45 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, ngoài hơn 30 Linh Mục sinh viên, còn có ban giám đốc, và các nữ tu phục vụ tại trường, dưới sự hướng Ðức Tổng Giám Mục Giám đốc Benjamin Stella.

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha nói: "Công việc phục vụ tại các Sứ quán của Tòa Thánh là một công việc đòi phải có một tự do nội tâm sâu xa, giống như mọi loại sứ vụ linh mục. Các con hãy sống những năm chuẩn bị cho sứ vụ ấy với tinh thần dấn thân, quảng đại và tâm hồn cao thượng, để tự do nội tâm ấy thực sự hình thành nơi các con!".

Ðức Thánh Cha giải thích các khía cạnh khác nhau của tự do nội tâm. "Trước tiên có nghĩa là tự do khỏi các dự phóng cá nhân, khỏi một số cách thức cụ thể mà có lẽ các con đã nghĩ ra để sống chức Linh Mục của mình, khỏi khả thể hoạch định tương lai.. Tự do nội tâm cũng có nghĩa là trở nên tự do một cách nào đó đối với nền văn hóa và não trạng xuất xứ của các con, để cởi mở, cảm thông với các nền văn hóa khác, trong tinh thần bác ái.. Nhất là tự do nội tâm có nghĩa là cảnh giác để tránh những tham vọng hoặc mục tiêu cá nhân, chúng có thể gây thiệt hại rất nhiều cho Giáo Hội. Tóm tắt một lời, sứ vụ mà chúng con đang chuẩn bị đòi các con phải ra khỏi chính mình, một sự tách biệt chỉ có thể đạt được nhờ một hành trình thiêng liêng khẩn trương, nghiêm túc liên kết cuộc sống của các con với mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa và kế hoạch khôn lường trong ơn gọi của Chúa".

Ðức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các Linh Mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh hết sức chăm sóc đời sống thiêng liêng là nguồn mạch tự do nôi tâm, vun trồng đời sống cầu nguyện, công việc hằng ngày thành môi trường thánh hóa bản thân. Ngài nêu bật tấm gương của Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 trong khi phục vụ như một nhà ngoại giao của Tòa Thánh, tại Bulgari, rồi Thổ nhĩ kỳ và Pháp. (SD 6-6-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page