Ðức thánh cha tiếp kiến

Chủ tịch Ðại hội đồng Liên hiệp quốc

 

Ðức thánh cha tiếp kiến Chủ tịch Ðại hội đồng Liên hiệp quốc.

Roma (WHÐ. 01-06-2013) - Sáng hôm 31 tháng Năm năm 2013, Ðức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp ông M. Vuk Jeremic, Chủ tịch Ðại hội đồng Liên hiệp quốc Khóa 67; sau đó ông Jeremic đã gặp gỡ Ðức hồng y Quốc vụ khanh và Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh.

Các cuộc đàm luận đã đề cập các vấn đề hai bên cùng quan tâm, chẳng hạn như vấn đề giải quyết các cuộc xung đột bằng các biện pháp hòa bình, đặc biệt là các xung đột ở Trung Ðông và cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang diễn ra. Hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hòa giải giữa các cộng đồng trong sự tôn trọng quyền lợi của các nhóm thiểu số - dân tộc hay tôn giáo. Một số vấn đề khác cũng được bàn đến là nạn buôn người và hoàn cảnh của những người tị nạn, cũng như vai trò của Ðại hội đồng Liên hiệp quốc trong cuộc khủng hoảng kinh tế bằng cách trợ giúp các chương trình phát triển bền vững sau năm 2015, trong sự tôn trọng môi trường và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Tòa Thánh đánh giá cao vai trò trung tâm của Liên hiệp quốc trong việc phục vụ nhân loại, đồng thời nhắc lại sự đóng góp của Giáo Hội -với những cách thức riêng và tôn trọng căn tính của mình-, vào việc thăng tiến phẩm giá con người, củng cố hòa bình và một nền văn hóa đối thoại. Giáo hội mong muốn rằng những giá trị này tiếp tục đem lại cảm hứng cho những cuộc tranh luận tại Ðại hội đồng.

 

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page