Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến

toàn thể Hội Ðồng Giám Mục Italia

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến toàn thể Hội Ðồng Giám Mục Italia hôm thứ năm 23 tháng 05 năm 2013, và đã đề nghị giảm nhẹ cơ cấu hành chánh của Giáo Hội công giáo Italia.

Roma (Apic 16-05-2013) - Theo hảng tin I-Media có trụ sở tại Roma, Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp chung toàn thể Hội Ðồng Giám Mục Italia, sau khi đã hoàn tất chu kỳ gặp gỡ riêng các giám mục, theo như giáo luật quy định về việc viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô (ad limina).

Ðược biết hiện tại Hội Ðồng Giám Mục Italia gồm có 250 giám mục thành viên, và được chia thành nhiều nhóm theo từng vùng khác nhau. Ðức Bênêđitô XVI đã bắt đầu tiếp kiến các vị từ tháng Giêng năm 2013, nhưng rồi việc tiếp kiến này đã bị gián đoạn vào cuối tháng Hai năm 2013, do việc từ nhiệm của ngài; Ðức Tân Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục chu kỳ tiếp kiến riêng, và hôm thứ năm 23 tháng 05 năm 2013, Ngài đã tiếp chung toàn thể Hội Ðồng Giám Mục.

Hôm 28 tháng 04 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp riêng Ðức Hồng Y Angelo Bagnasco, đương nhiệm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia; Ðức Hồng Y đã được xác nhận là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia vào năm 2012, theo nhiệm kỳ 04 năm. Vì thế, phải đến năm 2016, mới bắt đầu chu kỳ mới.

Với tư cách là "giáo chủ" của Giáo Hội Công Giáo Italia, từ trước đến nay, Ðức Giáo Hoàng là người chỉ định Vị Chủ Tịch của Hội Ðồng Giám mục. Mới đây, Ðức Hồng Y Francesco Coccopalmeiro, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng đặc trách Văn Bản hành chánh của Toà Thánh cho đúng giáo luật, đã bày tỏ ý kiến chấp nhận khả thể việc Ðức Giáo Hoàng ủy quyền cho các giám mục Italia trực tiếp bầu chọn vị chủ tịch của Hội Ðồng Giám Mục.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page