Chúa Thánh Thần

trao ban cho tín hữu

lòng can đảm loan báo Tin Mừng

 

Chúa Thánh Thần trao ban cho tín hữu lòng can đảm loan báo Tin Mừng.

Vatican (Vat. 22-05-2013) - Chúa Thánh Thần trao ban sự sống, lòng can đảm và hướng dẫn Giáo Hội trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Ngôn ngữ của Người là ngôn ngữ của tình yêu thương và sự hiệp thông.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hơn 100,000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 22 tháng 5 năm 2013 tại quảng trường thánh Phêrô.

Ngay từ lúc trước 10 giờ các Ðức Ông thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã giới thiệu các nhóm tín hữu hành hương chính thức ghi danh tham dự buổi gặp gỡ với Ðức Thánh Cha. Xe díp trắng chở Ðức thánh Cha đã xuất hiện từ phía trái đền thờ thánh Phêrô lúc 10 giờ 15 phút và đi qua các lối đi giữa quảng trường để ngài chào dân chúng. Trong hàng trăm đoàn hành hương cũng có một số tín hữu Việt đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ và một vài nơi khác. Từ Á châu có các đoàn hành hương Ấn Ðộ. Từ châu Mỹ Latinh có các đoàn hành hương Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Mehicô, Perù và Brasil. Từ phi châu có đoàn hành hương Angola.

Trong bài huấn dụ Ðức Thánh Cha đã trình bày đề tài giáo lý Chúa Thánh Thần và sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Giáo Hội. Ngài nói: trong Kinh Tin Kính ngay sau khi tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Thánh Thần, chúng ta nói: "Tôi tin Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền". Có một dây nối kết sâu đậm giữa hai thực tại đức tin này: thật thế, chính Chúa Thánh Thần ban sự sống cho Giáo Hội và hướng dẫn bước đi của Giáo Hội. Và Ðức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định:

Không có sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội sẽ không thể sống và thực hiện nhiệm vụ, mà Chúa Giêsu phục sinh đã giao phó cho Giáo Hội, là ra đi và làm cho tất cả mọi dân tộc trở thành môn đệ (Mt 28,18). Rao truyền Tin Mừng là sứ mệnh của Giáo Hội, không phải chỉ là của vài người, mà là của tôi, của bạn, của chúng ta. Tông Ðồ Phaolô đã kêu lên: "Khốn cho tôi nếu không rao giảng Tin Mừng" (1 Cr 9,16). Mỗi người phải là người loan báo Tin Mừng, nhất là bằng cuộc sống! Ðức Phaolô VI nêu bật rằng "rao giảng Tin Mừng... là ơn thánh và là ơn gọi riêng của Giáo Hội, là căn tính sâu xa nhất của Giáo Hội. Giáo Hội hiện hữu để rao giảng Tin Mừng" (Evangelii nuntiandi, 14).

Tiếp tục bài huấn dụ Ðức Thánh Cha đưa ra câu hỏi: Ai là động lực đích thật của việc loan báo Tin Mừng trong đời sống chung ta và trong Giáo Hội? Ðức Phaolô VI đã viết một cách rõ ràng rằng: "Chính Chúa Thánh Thần, ngày nay cũng như trong thời đầu tiên của Giáo Hội, hoạt động nơi mỗi một người loan báo Tin Mừng để cho Ngài chiếm hữu và hướng dẫn. Ngài gợi lên cho họ các lời mà một mình họ không thể tìm ra, đồng thời bằng cách chuẩn bị tâm hồn của người lắng nghe để họ rộng mở và tiếp nhận Tin Mừng và Nước Chúa được loan báo" (Ibid, 75). Như vậy để loan báo Tin Mừng một lần nữa cần phải rộng mở cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, mà không sợ hãi điều Người đòi hỏi và nơi Người dẫn tới. Chúng ta hãy tín thác nơi Người! Người sẽ làm cho chúng ta có khả năng sống và làm chứng cho đức tin của chúng ta, và sẽ soi sáng con tim của những người chúng ta gặp gỡ.

Ðó đã là kinh nghiệm trong ngày lễ Ngũ Tuần: trên các Tông Ðồ hiệp nhất với Mẹ Maria trong Nhà Tiệc Ly xuất hiện các lưỡi như lưỡi lửa chia ra và đậu trên từng vị, và tất cả đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và họ bắt đầu nói các tiếng nói khác, trong phương thế Thần Khí ban cho họ quyền diễn tả" (Cv 2,3-4). Chúa Thánh Thần khi xuống trên các Tông Ðồ, khiến cho các vị đi ra khỏi căn phòng trong đó họ đã đóng kín vì sợ hãi, Người làm cho họ ra khỏi chính mình, biến đổi họ thành những người loan báo Tin Mừng và chứng nhân các kỳ công của Thiên Chúa (c. 11). Và sự biến đổi do Chúa Thánh Thần đã làm phản ánh trên đám đông chạy đến xuất phát "từ mọi dân nước đưới bầu trời" (c. 5), bởi vì mỗi người lắng nghe các lời của các Tông Ðồ như thể là được nói trong tiếng nói của họ (c. 6).

Ở đây có một hiệu qủa quan trọng đầu tiên trong hoạt động của Chúa Thánh Thần là Ðấng hướng dẫn và linh hoạt việc loan báo Tin Mừng: đó là sự hiệp nhất, sự hiệp thông. Tại Babel, theo trình thuật kinh thánh, đã bắt đầu sự phân tán của các dân tộc và sự lẫn lộn các tiếng nói, hậu qủa của hành động ngạo mạn kiêu căng của con người muốn xây dựng với sức riêng của mình, không có Thiên Chúa, một kinh thành và một cái tháp có đỉnh chạm tới trời" (St 11,4).

Vào lễ Ngũ Tuần các chia rẽ đó được vượt thắng. Khồng còn kiêu căng đối với Thiên Chúa nữa, cũng không còn có sự khép kín đối với nhau nữa, nhưng có sự rộng mở cho Thiên Chúa, có việc đi ra để loan báo Lời Người: một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ của tình yêu thương mà Chúa Thánh Thần đổ vào trong các con tim (x. Rm 5,5); một ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều hiểu, và khi tiếp nhận có thể được diễn tả ra trong mọi cuộc sống và mọi nền văn hóa. Ðức Thánh Cha nói thêm về ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần như sau:

Ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần, ngôn ngữ của Tin Mừng là ngôn ngữ của sự hiệp thông, mời gọi vượt thắng các khép kín và thờ ơ, các chia rẽ và chống đối nhau. Chúng ta tất cả phải tự hỏi: tôi đã để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn như thế nào, để chứng tá đức tin của tôi là chứng tá của sự hiệp nhất và sự hiệp thông? Tôi có đem lời hòa giải và tình yêu là Tin Mừng tới cho các môi trường trong đó tôi sống hay không? Ðôi khi xem ra người ta lập lại điều đã xảy ra với tháp Babel: đó là các chia rẽ, không có khả năng hiểu nhau, tranh giành, ghen tương, ích kỷ. Ðem Tin Mừng là loan báo và sống, bắt đầu bằng chính chúng ta trước, sự hòa giải, tha thứ, hòa bình, hiệp nhất, tình yêu, mà Chúa Thánh Thần ban tăng cho chúng ta. Chúng ta hãy nhớ lại các lời của Chúa Giêsu: "Từ điều này tất cả mọi người sẽ nhận biết rằng các con là môn đệ của Thầy: nếu các con yêu thương nhau" (Ga 13,34-35).

Có một yếu tố thứ hai: đó là ngày lễ Ngũ Tuần, thánh Phêrô được tràn đầy Thánh Thần, đứng lên "cùng với mười một tông đồ", "lớn tiếng" (Cv 2,14) và "thẳng thắn" (c. 29) loan báo tin vui của Chúa Giêsu, là Ðấng đã hiến mạng sống mình để cứu độ chúng ta và Thiên Chúa đã cho sống lại từ các kẻ chết. Ðó là một hiệu qủa khác nữa của hành động của Chúa Thánh Thần: lòng can đảm loan báo sự mời mẻ của Tin Mừng của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người, với sự thẳng thắn, lớn tiếng, trong mọi thời và ở mọi nơi. Và điều này cũng xảy ra ngày nay đối với Giáo Hội và mỗi người trong chúng ta: từ lửa của lễ Ngũ Tuần, từ hành động của Chúa Thánh Thần luôn luôn tỏa thoát ra các năng lực mới của sứ mệnh, các con đường mới giúp loan báo sứ điệp cứu rỗi, và lòng can đảm mới để loan báo Tin Mừng. Chúng ta đừng bao giờ khép kín với hoạt động này! Chúng ta hãy sống Tin Mừng với lòng khiêm tốn và can đảm! Chúng ta hãy làm chứng cho sự mới mẻ, niềm hy vọng, niềm vui mà Chúa đem đến trong cuộc sống. Chúng ta hãy cảm nhận trong mình "sự dịu ngọt và niềm vui ủi an của việc loan báo Tin Mừng" (Phaolo VI Evangelii nuntiandi, 80). Bởi vì loan báo tin Mừng, loan báo Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta niềm vui, trái lại ích kỷ trao ban cho chúng ta sự cay đắng, buồn sầu, nó đem chúng ta xuống thấp, còn rao giảng Tin Mừng đem chúng ta lên cao.

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh điểm quan trong thứ ba như sau:

Một việc loan báo Tin Mừng, một Giáo Hội loan báo Tin Mừng phải luôn luôn khởi hành từ lời cầu nguyện, từ việc xin lửa của Chúa Thánh Thần như các Tông Ðồ trong Nhà Tiệc Ly. Chỉ có tương quan trung thành và sâu đậm với Thiên Chúa cho phép ra khỏi các khép kín và loan báo Tin Mừng với sự thẳng thắn. Không có lời cầu nguyện, hoạt động của chúng ta trở thành trống rỗng và việc loan báo của chúng ta không có hồn, không được linh hoạt bởi Thần Khí.

Rồi Ðức Thánh Cha kết luật bài huấn dụ như sau: Các bạn thân mến, như Ðức Biển Ðức XVI đã khẳng định, ngày nay Giáo Hội "cảm thấy gió của Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường đúng đắn; và như thế với lòng hăng say mới chúng ta bước đi và cảm tạ Chúa" (Diễn văn nói với Thượng Hội Ðồng Giám Mục ngày 27-10-2012). Chúng ta hãy canh tân mỗi ngày sự tin tưởng nơi hoạt động của Chúa Thánh Thần, hãy để cho Người hướng dẫn chúng ta, hãy là những con người nam nữ của lời cầu nguyện và can đảm làm chứng cho Tin Mừng, bằng cách trở thành các dụng của hiệp nhất và hiệp thông với Thiên Chúa trong thế giới của chúng ta.

Chào các tín hữu nói tiếng Anh Ðức Thánh Cha lại một lần nữa xin tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhận trận cuồng phong tại Oklahoma, đặc biệt là các trẻ em. Xin Chúa an ủi tất cả mọi người cách riêng cha mẹ của các em đã mất các em một cách thê thảm như vậy.

Với các tín hữu Ba Lan Ðức Thánh Cha đặc biệt chào các trẻ em mới chịu lễ lần đầu cùng với cha mẹ và các thầy cô dậy giáo lý của các em. Ngài cũng gửi lời chào tới tất cả các trẻ em trong năm nay lần đầu tiên nhận Chúa Giêsu Thánh Thể trong tim, và ngài cầu xin cho các em luôn tràn ngập niềm vui, sự an bình và tình yêu của Thiên Chúa. Với sự trợ giúp của những người thân xin Chúa cho các em luôn giữ gìn được sự trong trắng và lòng tin tưởng nơi Chúa trong suốt cuộc đời.

Sau cùng Ðức Thánh Cha đã cất kinh Lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.

Trong khi Ðức Thánh Cha bắt tay chào các cầu thủ đội banh Lazio họ đã tặng Ðức Thánh Cha một cái áo mầu xanh. Còn cầu thủ Francesco Totti thuộc đội Roma tặng ngài một cái mầu áo mầu đỏ có viết tên Francesco.

Một cô dâu mới đã tặng Ðức Thánh Cha cái mũ calốt trắng mới. Ðức Thánh Cha đã đội ngay lên đầu và tặng lại chị cái mũ của ngài, trước sự kinh ngạc và vui sướng của đôi tân hôn.

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page