Ðức Thánh Cha kêu gọi

cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc.

Vatican (SD 22-5-2013) - Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc.

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 22 tháng 5 năm 2013, Ðức Thánh Cha nói:

"Thứ sáu, 24 tháng 5 năm 2013 tới đây là ngày lễ kính Ðức Mẹ Maria, Phù Hộ các tín hữu Kitô, rất được tôn sùng tại Ðền thánh Ðức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải.

"Tôi mời gọi tất cả các tín hữu Công Giáo trên thế giới hãy hiệp ý trong kinh nguyện với các anh chị em chúng ta ở Trung Quốc, để khẩn cầu Thiên Chúa ơn loan báo, với lòng khiêm tốn và vui mừng: Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại, ơn trung thành với Giáo Hội của Chúa và với Người Kế Nhiệm thánh Phêrô, ơn sống hằng ngày trong sự phục vụ đất nước và đồng bào của mình một cách phù hợp với đức tin mà họ tuyên xưng".

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Lấy lại một vài lời trong kinh kính Ðức Mẹ Xà Sơn, tôi muốn cùng anh chị em khẩn cầu Mẹ Maria như sau: "Lạy Ðức Mẹ Xà Sơn, xin Mẹ nâng đỡ quyết tâm của những người tại Trung Quốc, giữa những vất vả thường nhật, để họ tiếp tục tin tưởng, hy vọng và yêu mến, để không bao giờ sợ nói về Chúa Giêsu cho thế giới và thưa với Chúa Giêsu về thế giới này".

"Xin Mẹ Maria là Trinh Nữ Trung Thành, nâng đỡ các tín hữu Công Giáo Trung Hoa, làm cho sự dấn thân không dễ dàng của họ ngày càng trở nên quí giá hơn trước mặt Chúa, và làm gia tăng lòng yêu mến và sự tham gia của Giáo Hội ở Trung Quốc trên hành trình của Giáo Hội hoàn vũ".

Hồi năm 2007, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã thiết lập ngày 24 tháng 5 là Ngày Cầu nguyện cho các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc. Trong những năm qua, Nhà Nước Trung Quốc thường cấm cản các cuộc hành hương của các tín hữu Công Giáo từ các nơi muốn đến hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Xà Sơn, gần Thượng Hải. Riêng Giáo phận Thượng Hải, Ðức Cha Alois Kim Lỗ Hiến, Giám Mục Thượng Hải qua đời hôm 27 tháng 4 năm 2013, hưởng thọ 94 tuổi. Ðức Giám Mục Phụ tá Tađêo Mã Ðại Thanh (Ma Daqin), thụ phong Giám Mục ngày 7 tháng 5 năm 2012, nhưng bị Nhà Nước Trung Quốc cấm cản không cho thi hành sứ vụ và bị quản thúc tại Ðại chủng viện Xà Sơn. (SD 22-5-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page