Lần đầu tiên Ðức Giáo chủ Cyrillô

Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Nga

được chính quyền Trung Quốc mời viếng thăm

 

Lần đầu tiên Ðức Giáo chủ Cyrillô, Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Nga, được chính quyền Trung Quốc mời viếng thăm.

Bắc Kinh, Trung Quốc (Apic 12-05-2013) - Ðây là chuyến viếng thăm lịch sử, tại ba địa điểm: Thủ Ðô Bắc Kinh, Thành Phố Shanghai ở đông nam, và thành phố Harbin ở đông bắc; đây là ba nơi đã đón nhận Chính Thống Giáo được đưa vào Trung Quốc cách đây ba thế kỷ. Chuyến viếng thăm đã kết thúc hôm 15 tháng 05 vừa qua.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng những hoạt động truyền giáo của Chính Thống Giáo Nga tại Trung Quốc bắt đầu vào thế kỷ thứ XVII, với việc linh mục Maxime Lêontiev đến cư ngụ tại Pekin. Một điểm truyền giáo chính thống giáo được thành lập năm 1713. Từ đó cho đến năm 1917, hằng trăm trung tâm chính thống giáo được thành lập và phát triển.

Năm 1920, giáo phận chính thống giáo được thành lập tại Pékin. Ba mươi năm sau, Toà Giáo Chủ Moscowa công bố thành lập một thực thể mới tự lập được gọi là Giáo Hội Chính Thống Trung Quốc. Nhưng vào năm 1954, Ðiểm Truyền Giáo của Chính Thống Giáo Nga bị dẹp bỏ. Vị giáo chủ chính thống giáo Trung Quốc cuối cùng qua đời năm 1962.

Vào đầu năm 2000, một giáo xứ chính thống giáo được mở lại tại Hồng Kong, với danh gọi là giáo xứ thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Tháng 02 năm 2013, Trung Quốc và Nhật Bản, được Thánh Hội Nghị Chính Thống Giáo tuyên bố là lãnh địa thuộc quyền toà giáo chủ Moscowa.

Trong lần viếng thăm Trung Quốc vừa qua, Ðức Giáo Chủ Chính Thống Giáo Moscowa đã gặp nhiều vị lãnh đạo chính quyền Trung Quốc tại Pêkin, rồi sau đó đã đi thăm Shanghai và Harbin, thành phố nằm ở vùng đông bắc Trung Quốc. Ðức Giáo chủ Cyrillô cũng đã gặp thăm những đại diện của Giáo Hội Công giáo, Phật giáo, Hồi Giáo và Lão Giáo. Một tập sách của Ðức Giáo Chủ có tựa đề là: "Tự Do và Trách Nhiệm tìm về sự Hoà Hợp. Phẩm Giá của Con Người và những quyền lợi của ngôi vị", được giới thiệu với công chúng, trong ấn bản bằng tiếng Trung Quốc. Ðức Giáo chủ Cyrillo của Chính Thống Giáo Moscowa, đã tuyên bố tại Pêkin rằng Giáo Hội Chính Thống của ngài thực hiện sứ mạng củng cố tình bạn giữa hai dân tộc.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page