Ðức Hồng Y Giáo chủ Lisbon

cầu nguyện dâng tác vụ

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

cho Ðức Mẹ Fatima

 

Ðức Hồng Y Giáo chủ Lisbon cầu nguyện dâng tác vụ của Ðức Thánh Cha Phanxicô cho Ðức Mẹ Fatima, kịp kỷ niệm 96 năm Ðức Mẹ hiện ra cho ba trẻ chăn chiên.

Lisbon, Bồ Ðào Nha (Apic 14-05-2013) - Ðức Hồng Y José Da Cruz Policarpo, giáo chủ Lisbon, cùng với hơn hai trăm ngàn tín hữu hiện diện hiệp ý cầu nguyện, đã dâng hiến trọn cả thừa tác vụ của Ðức Thánh Cha Phanxicô cho Ðức Mẹ Fatima, trong thánh lễ tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Fatima ngày 13 tháng 05 năm 2013, kỷ niệm 96 năm Ðức Mẹ hiện ra cho ba trẻ chăn chiên.

Chính Ðức Phanxicô đã hai lần đích thân xin Ðức Hồng Y Policarpo làm điều này; nên liền sau thánh lễ, Ðức Thánh Cha đã gởi đến Ðức Hồng Y Policarpo, sứ điệp ngắn cám ơn Ðức Hồng Y đã cầu nguyện với Ðức Mẹ Fatima cho ngài.

Ðức Hồng Y Policarpio đã đọc lời kinh dâng hiến như sau: "Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh, chúng con chạy đến dưới chân Mẹ, để chu toàn ước nguyện đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô nói rõ muốn dâng hiến cho Mẹ, Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Fatima, thừa tác vụ Giám Mục Roma và là chủ chăn toàn thể giáo hội. Xin Mẹ hãy ban cho Ðức Thánh Cha ơn phân biệt ngỏ hầu ngài nhận biết những con đường canh tân Giáo Hội."

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng hôm 08 tháng 04 năm 2013, dịp khai mạc Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng Giám Mục Bồ Ðào Nha, Ðức Hồng Y Policarpo đã tiết lộ Ðức Thánh Cha Phanxicô đã hai lần xin cầu nguyện với Ðức Mẹ Fatima cho ngài.

Ðức Hồng Y nói: "Ðây là điều cá nhân tôi có thể làm trong âm thầm; nhưng tôi nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu toàn thể Hội Ðồng Giám Mục cùng hiệp thông thực hiện yêu cầu của Ðức Thánh Cha." Ðó là lý do tại sao Ðức Hồng Y đã công khai thực hiện yêu cầu của Ðức Thánh Cha Phanxicô, trong thánh lễ Kính Ðức Mẹ Fatima ngày 13 tháng 05 năm 2013.

Nhắc đến khả thể Ðức Thánh Cha đến hành hương Fatima và viếng thăm mục vụ Bồ Ðào Nha, Ðức Hồng Y Policarpo đã cầu xin Ðức Mẹ đặt vào tâm hồn Ðức Thánh Cha ước muốn đi hành hương Ðền Thánh Fatima, như hai vị giáo hoàng tiền nhiệm đã làm.

Ðược biết Ðức Gioan Phaolô II đã đến Fatima hai lần; lần thứ nhất vào ngày 13 tháng 05 năm 1982, để tạ ơn Ðức Mẹ đã cứu sống ngài khỏi cuộc mưu sát của anh Ali Agca tại quảng trường thánh Phêrô ngày 13 tháng 05 năm 1981. Và lần thứ hai, vào ngày 13 tháng 05 năm 2000. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã hành hương Fatima tháng 05 năm 2010.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page