Anh em đừng để cho tâm hồn mình bị xao xuyến

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô khích lệ các tín hữu bằng những lời của Chúa Giêsu cho các môn đệ: Anh em đừng để cho tâm hồn mình bị xao xuyến.

Vatican (Zenith 26-04-2013) - Giảng trong thánh lễ sáng thứ sáu 26 tháng 04 năm 2013, tại Nhà Nguyện Cứ Xá Thánh Martha, với sự tham dự đặc biệt của những nhân viên nhà in Vatican, Văn Phòng Lao Ðộng Vatican và Những Cảnh Sát của Quốc Gia Thành Phố Vatican, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích đoạn phúc âm của ngày trích từ phúc âm theo thánh Gioan ghi lại những lời của Chúa Giêsu cho các môn đệ: Chúng con đừng để tâm hồn mình xao xuyến! Ðó là những lời giả từ phát xuất từ tâm hồn của Chúa Giêsu.

Ðức Thánh Cha nói: "Chúa Giêsu biết rõ các môn đệ đang buồn lo, vì các ông hiểu có điều gì đó không ổn! Chúa mới trấn an các ông: Ðừng để tâm hồn chúng con xao xuyến! Chúa nói với các môn đệ như một người bạn, với tâm tình của vị mục tử, như chủ chăn với đoàn chiên!"

Ðức Thánh Cha nhắc đến lời hứa của Chúa Giêsu ra đi dọn chổ cho các môn đệ trên trời, "quê hương thật và vĩnh viễn". Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu hứa không phải chỉ dọn chổ, mà còn chuẩn bị đôi mắt chúng ta, sao cho chúng ta có thể nhìn thấy thế giới quanh ta, nhờ qua điều Chúa gọi là "đôi mắt linh hồn". "Mắt chúng ta, đôi mắt linh hồn chúng ta, cần được chuẩn bị để chiêm ngắm dung mạo đẹp đẻ của Chúa Giêsu. Ðôi tai chúng ta phải được chuẩn bị để nghe những điều tốt, những lời nói đẹp. Và nhất là con tim chúng ta cần được chuẩn bị để sống yêu thương, yêu thương nhiều hơn nữa".

Ðức Thánh Cha cũng nhắc thêm rằng: "Ðể chuẩn bị cho chúng ta có cái nhìn mới này, Chúa Giêsu dọn tâm hồn chúng ta bằng những thử thách, những an ủi, những đau khổ, những điều tốt.. Cuộc đời chúng ta là một hành trình chuẩn bị.. Ðôi khi Chúa làm thật nhanh, như Chúa đã làm cho người trộm lành. Chúa chỉ có vài phút để chuẩn bị người trộm lành. Và Chúa thành công. Nhưng thường thì không mau như vây! Chuẩn bị con tim, đôi mắt, đôi tai chúng ta, để trở về quê hương thật, không phải là việc làm mau lẹ như vậy!

Kết thúc bài giảng, Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đang tham dự thánh lễ đừng nhìn vào việc "chuẩn bị này" như là một sự vong thân, nhưng như là một cơ may chuẩn bị tâm hồn chúng ta cho vẻ đẹp vô song đang chờ đợi chúng ta."Ðây không phải là một sự vong thân: đây là sự thật; đây là việc dồng ý cho Chúa Giêsu chuẩn bị con tim, đôi mắt chúng ta, cho vẻ đẹp hết sức cao siêu. Con đường chúng ta đi về Trời là con đường của sự Ðẹp."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page