Ðức Thánh Cha Phanxicô

sẽ không thể đến tham dự đại lễ

mừng kính hai thánh Cyrillô và Mêtôđiô

tại thủ đô cộng hoà Slovak

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ không thể đến tham dự đại lễ mừng kính hai thánh Cyrillô và Mêtôđiô, tông đồ của dân tộc Slavô, được tổ chức tại thủ đô cộng hoà Slovak, ngày 05 tháng 07 năm 2013.

Bratislava, Cộng Hoà Slovak (Apic 24-04-2013) - Giới truyền thông tại Cộng Hoà Slovak đã đồng loạt phổ biến tin này hôm 23 tháng 04 năm 2013; tuy nhiên, họ vẫn hy vọng Ðức Thánh Cha có thể đến thăm vào tháng 09 năm 2013, dịp lễ kính Ðức Mẹ dưới danh hiệu Ðức Bà của Những Khổ Ðau (15/09), hoặc trể hơn vào mùa thu năm 2013.

Giới Truyền Thông tại Cộng Hoà Slowak đã dựa vào lời công bố của Phòng Báo Chí Toà Thánh -- rằng chuyến viếng thăm đầu tiên ngoài Italia của Ðức Thánh Cha sẽ là chuyến đi tham dự vào ngày quốc tế giới trẻ tại Rio de Janeiro, bên Brazil, -- để kết luận Ðức Thánh Cha không thể đến thăm cộng hoà Slovak.

Tuy nhiên hy vọng về chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại Slovak vào tháng 09 năm 2013 hoặc trể hơn vào mùa thu năm 2013, là do lời xác nhận của vị phát ngôn Hội Ðồng Giám Mục Slovak rằng trước khi từ nhiệm, Ðức Bênêđitô XVI đã nói với ông Ivan Gasparovic, Tổng thống cộng hoà Slovak, là ngài đã có ý định đến thăm Slovak.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng hai thánh Cyrillô và Mêtôdiô, --- qua đời vào cuối thế kỷ 09 --- đã rời đất nước Bulgari lên đường truyền giáo cho vùng đất Moravi, --- mà ngày nay là đất nước của cộng hoà Tchèque, cộng hoà Slovak, vùng Balkans và Russie. Hai vị đã sáng tạo chử viết slavô mới, hiện vẫn còn được dùng trong phụng vụ của Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội Công Giáo theo nghi thức Ðông Phương. Hai thánh anh em Cyrillô và Mêtôdiô đã được đức chân phước giáo hoàng Gioan Phaolo II phong làm "đồng quan thầy của Âu Châu" ngày 31 tháng 12 năm 1980.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page