Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Boston

kêu gọi xây dựng nền văn minh tình thương

 

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Boston kêu gọi xây dựng nền văn minh tình thương.

Boston, Hoa Kỳ (Apic 20-04-2013) - Hôm 18 tháng 04 năm 2013, tại Nhà Thờ Chánh Toà Thánh Giá của Tổng Giáo Phận Boston, trong buổi cử hành liên tôn để cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc đặt bom ngày 15 tháng 04 năm 2013, làm cho 03 người thiệt mạng và gây thương tích cho gần 200 người, Ðức Hồng Y Sean O'Malley đã kêu gọi mọi người dấn thân xây dựng hòa bình. Ngài nói: "Những biến cố bi thảm này mời gọi chúng ta dấn thân xây dựng một nền văn minh dựa trên tình thương, sự công bằng, sự thật và việc phục vụ anh chị em."

Ðưa tin về biến cố, nhật báo "Catholic Herald" đã trích lời kêu gọi của Ðức Hồng Y O'Malley rằng: "Chúng ta cần vượt thắng nền văn hoá sự chết và phát triển nền văn hoá sự sống". Theo Ðức Hồng Y, việc chữa lành thế giới bị phá nát của chúng ta không thể nào chỉ được thực hiện trên bình diện cá nhân mà thôi.Cần phải bắt đầu với gia đình và cộng đoàn. Thảm kịch xảy ra đặt chúng ta trước thách thức vừa đồng thời tạo ra cơ may cho chúng ta làm việc chung với nhau với một tinh thần quyết chí và liên đới, cùng với xác tín rằng tình thương mạnh hơn cái chết.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page