Một Trung Tâm Quốc Tế về Gia Ðình

sắp được xây lên tại Nazareth, Thánh Ðịa

 

Ước nguyện của Ðức Gioan Phaolô II cách đây 15 năm, nay sắp thành sự thật, đó là .

Roma (Apic 16-04-2013) - Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thuỵ Sĩ - Apic - số phát hành thứ ba 16 tháng 04 năm 2013, thì Hội Ðồng Giáo Hoàng đặc trách Gia Ðình và phong trào "Canh Tân trong Chúa Thánh Thần" hoạt động trong Giáo Hội tại Italia, đã cùng hợp tác cung cấp tài chánh cho việc xây cất trung tâm quốc tế vừa nói trên. Người ta dự trù thời gian xây cất trung tâm quốc tế này sẽ kéo dài hai năm rưỡi.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng: vào năm 1997, dịp cuộc Họp Quốc Tế về gia đình tại Rio de Janeiro, Brazile, Ðức Gioan Phaolô II lúc đó đã đưa ra sáng kiến xây một Trung Tâm Quốc Tế Gia Ðình tại Nazareth, bên Thánh Ðịa. Nhưng tình hình an ninh lúc đó chưa cho phép thực hiện ước mong này. Ðến triều giáo hoàng của Ðức Bênêđitô XVI, trong chuyến viếng thăm Thánh Ðịa vào tháng 05 năm 2009, Ðức Thánh Cha làm phép và đặt viên đá đầu tiên cho việc xây trung tâm này.

Ngày 18 tháng Giêng năm 2013, hiệp hội pháp lý mang tên là " Trung Tâm Quốc Tế Gia Ðình Nazareth" được thành lập, và đặt sinh hoạt Trung Tâm dưới quyền điều hành của Toà Thánh Vatican, mà cụ thể là Hội Ðồng Toà Thánh về Gia Ðình và Phong Trào Italia "Canh Tân trong Chúa Thánh Thần".

Tuy việc xây cất trung tâm dự trù sẽ hoàn tất trong vòng hai năm rưỡi, nhưng những sinh hoạt của trung tâm, như việc tiếp đón, huấn luyện, nâng đỡ và chuẩn bị công công tác tái rao giảng tin mừng, thì có thể bắt đầu sinh hoạt sớm, cả trước khi Trung Tâm được xây xong hoàn toàn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page