Thiên Chúa của đức tin không phải là

một vì Thiên Chúa vô định, nhưng là

một Vì Thiên Chúa trong Ba Ngôi

 

Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa của đức tin không phải là một vì Thiên Chúa vô định, nhưng là một Vì Thiên Chúa trong Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần.

Roma (Apic 18-04-2013) - Giảng trong thánh lễ dâng tại Nhà Nguyện Cư Xá Thánh Martha, sáng thứ năm 18 tháng 04 năm 2013, với sự tham dự đặc biệt của những anh em thuộc lực lượng an ninh cảnh sát của Italia, đặc trách an ninh cho Quốc Gia Thành Phố Vatican, Ðức Thánh cha nhấn mạnh Thiên Chúa của đức tin chúng ta không phải là một vì Thiên Chúa vô định "mờ mờ ảo ảo", nhưng là một Vì Thiên Chúa trong Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần.

Cuối thánh lễ, Ðức Thánh cha đã dành ra đôi phút để cám ơn các anh em cảnh sát hiện diện, vì đã dấn thân phục vụ cho công ích và an bình của mọi người.

 

(Ðặng thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page