Nhà xuất bản Vatican vừa phát hành

hai quyển sách, một nói về Ðức Bênêđitô XVI,

và một của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Nhà xuất bản Vatican vừa phát hành hai quyển sách, một nói về Ðức Bênêđitô XVI, và một của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Roma (Apic 10-04-2013) - Tập sách nói về Ðức Bênêđitô XVI, có tựa đề là "ABC của Joseph Ratzinger", giải thích tư tưởng của Ðức Bênêđitô XVI, bằng 164 từ chủ đề, giống như trong một quyển tự điển. Tập sách này đã được phát hành bằng tiếng Ðức vào năm 2012, do công biên soạn tổng hợp của Ðức Tổng Giám Mục Robert Zollitsch. Giờ đây tập sách được nhà xuất bản Vatican phát hành trong ấn bản tiếng Ý.

Quyển sách thứ hai là của Ðức Thánh Cha Phanxicô, có tựa đề là "Hãy cầu nguyện cho Tôi", lấy lại lời nói đầu tiên của Ðức Tân Giáo Hoàng Phanxicô, khi xuất hiện tại Bao Lơn Mặt Tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô, liền sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô trên ngai toà Roma. Lúc đó, Ðức Tân Giáo Hoàng Phanxicô đã cúi đầu xin các tín hữu cầu nguyện cho mình. Nội dung tập sách, --- đa phần là ấn bản bằng Pháp ngữ, --- là một tuyển tập 19 bài nói đầu tiên của Ðức Thánh Cha Phanxicô, từ khi được chọn chiều ngày 13 tháng 03 năm 2013, cho đến bài huấn đức trước khi xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, vào trưa Thứ Hai Phục Sinh, mùng 01 tháng 04 năm 2013.

Ðược biết cách nay một tuần, nhà xuất bản Vatican, cũng đã phát hành hai văn bản của Ðức Phanxicô, viết khi còn là Hồng Y Tổng Giám Mục Buenos Aires. Văn bản thứ nhất có tựa đề: "Bước qua ngưỡng cửa Ðức Tin", là thư mục vụ gởi cho Tổng Giáo Phận Buenos Aires, dịp Năm Ðức Tin. Và văn bản thứ hai có tựa đề là: "Chúng ta, như những công dân; chúng ta, xét như là một dân tộc. Tiến đến 200 năm trong công bằng và tình liên đới", là thư mục vụ nhân dịp mừng 200 năm thành lập Argentina.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page