Ðức Thánh Cha nói rằng

có nhiều vị tử đạo sống trong

thời đại chúng ta tại nhiều quốc gia

 

Ðức Thánh Cha nói rằng có nhiều vị tử đạo sống trong thời đại chúng ta tại nhiều quốc gia.

Roma (Apic 06-04-2013) - Trong bài giảng ngắn tại Nhà Nguyện của Cư Xá Thánh Marta, ở nội thành Vaican, nơi Ðức Thánh Cha Phanxicô đang cư ngụ, sáng thứ Bảy mùng 06 tháng tư năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã minh định với các tín hữu rằng: "Ðể gặp các vị thánh tử đạo, chúng ta không cần đi thăm các hang toại đạo hoặc đến Hí Trường Colisêô (ở Roma). Các vị tử đạo sống trong thời đại chúng ta, tại nhiều quốc gia".

Ðức Thánh Cha đã nhắc lại rằng kinh nghiệm tử đạo vì đức tin luôn ghi dấu thân phận của người kitô mọi thời đại. Ðức Thánh Cha đã giải thích bài đọc thứ I của Thánh Lễ Sáng Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh, nhắc lại gương hai thánh Tồng Ðồ Phêrô và Gioan tuyên xưng Ðức Tin trước mặt các thủ lãnh Do Thái Giáo đang hăm doạ các ngài.

Ðức Thánh Cha giải thích thêm như sau: "Người kitô luôn bị bách hại vì đức tin... Ngày hôm nay, vào thế kỷ thứ XXI, giáo hội chúng ta là một giáo hội của những vị tử đạo... Và những vị tử đạo là những vị ngày hôm nay còn dám nói - như hai thánh tông đồ Phêrô và Gioan ngày xưa - rằng "chúng tôi không thể không nói điều chúng tôi đã thấy và đã nghe." Ðức Thánh Cha tiếp tục khích lệ trong bài giảng của ngài như sau: "Chứng tá của các ngài mang đến cho chúng ta sức mạnh, --- chúng ta đôi khi có đức tin còn non yếu, --- (mang đến cho chúng ta) sức mạnh để làm chứng cho đức tin đã lãnh nhận, đức tin mà Chúa trao ban cho mọi người mọi dân tộc... Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không thể tự sức mình làm chứng. Làm chứng cho Chúa là một hồng ân. Hồng ân của Ðức Tin. Chúng ta cần cầu xin mỗi ngày: Lạy Chúa, xin hãy gìn giữ Ðức Tin của con, xin hãy làm cho đức tin đó lớn lên; ước gì đức tin con nên mạnh mẽ, can đảm; và xin Chúa thương trợ giúp con, khi con phải công khai làm chứng, như hai thánh Phêrô và Gioan ngày xưa. Lạy Chúa, xin hãy thương ban cho con ơn cam đảm!

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page