Ðức thánh cha mời gọi

các tín hữu chống lại cám dỗ

"nói hành nói xấu" kẻ khác

 

Ðức thánh cha mời gọi các tín hữu chống lại cám dỗ "nói hành nói xấu" kẻ khác.

Vatican (Zenith 09-04-2013; Apic 10-04-2013) - Trong thánh lễ cử hành tại Nhà Nguyện của Cư Xá Thánh Marta, vào sáng thứ ba mùng 09 tháng 04 năm 2013, Ðức thánh cha Phanxicô đã mời gọi các tín hữu hãy chống lại cám dỗ "nói hành nói xấu" kẻ khác.

Thánh Lễ sáng mùng 09.04 vừa qua có sự tham dự đặc biệt của những nhân viên các dịch vụ y tế tại Vatican và và những nhân viên của Toà Thống Ðốc Quốc Gia Thành Phố Vatican.

Giải thích đoạn phúc âm của thánh lễ trong ngày nhắc đến cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Ông Nicôdêmô, Ðức thánh cha nói: Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được sinh vào cuộc sống mới... Và chúng ta phải cố gắng phát triển sự sống mới này, với tâm hồn mở rộng đón nhận Thần Khí Chúa Thánh Thần.

Ðức thánh cha cũng nhắc đến mẩu gương sống "đồng tâm nhất trí" với nhau của cộng đoàn tín hữu đầu tiên, sống dịu dàng theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, Ðấng dẫn đưa họ vào sự sống mới. Cộng đoàn tín hữu đầu tiên, -- theo lời Ðức thánh cha, -- là cộng đoàn sống hiệp nhất, sống dịu dàng mến thương nhau. Ðây là điều chúng ta cần khám phá lại ngày hôm nay. Sự dịu dàng đang bị nhiều thương tích vì nhiều kẻ thù, mà kè thù đầu tiên là "sự nói hành nói xấu". Ðức thánh cha nói: "Khi chúng ta thích nói xấu kẻ khác, thích công kích anh chị em, --- và đây là điều thường xảy ra nơi mọi người, kể cả nơi cha đây! --- thì đó là những cám dỗ của thần Dữ không muốn cho Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, không muốn cho Chúa Thánh Thần mang hoà bình và sự dịu dàng đến trong cộng đoàn kitô." Những chiến đấu (chống lại cám dỗ của Thần Dữ) luôn luôn xảy ra, trong giáo xứ, trong gia đình, trong khu phố, giữa những bạn bè thân thuộc. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới đưa chúng ta vào đời sống mới, làm cho chúng ta trở nên dịu dàng sống bác ái với nhau.

Một cách cụ thể, Ðức thánh cha Phanxicô đề nghị hai việc làm cụ thể: không xét đoán và giữ thinh lặng, Ðức thánh cha nói: "Trước hết, chúng ta đừng xét đoán ai, vì chỉ có một quan toà là Chúa. Kế đến, cần giữ thinh lặng; và nếu có gì cần nói thì hãy nói thẳng với đương sự, với người có thể chữa lành tình thế, chứ đừng nói cho toàn thể khu xóm xung quanh"... Và Ðức thánh cha kết luận: "Nếu, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta thành công không bao giờ nói xấu nữa, thì đó là chúng ta đã tiến bộ thật nhiều, mang đến lợi ích cho tất cả chúng ta."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page