Biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh

là một thực tại có thể chứng minh được

bằng những luận cứ lịch sử

 

Giáo Sư Gary R. Habermas, người Mỹ, nói rằng chấp nhận biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh là một thực tại có thể chứng minh được bằng những luận cứ lịch sử.

Washington, Hoa Kỳ (Apic 01-04-2013) - Giáo Sư Gary R. Habermas, người Mỹ, giáo sư Triết tại Ðại Học Liberty, Lynchburg, bang Virginia, Hoa Kỳ, bày tỏ lập trường chấp nhận biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh là một thực tại có thể chứng minh được bằng những luận cứ lịch sử. Ông đã trình bày lập trường của mình trong nhật báo xuất bản tại Hoa Kỳ: "The Washington Post", số phát hành hôm 31 tháng 03 năm 2013.

Giáo Sư chia sẻ: "tôi chỉ dùng những sự kiện lịch sử, được tất cả những nhà chuyên môn nghiên cứu về vấn đề này nhìn nhận, kể cả những người hoài nghi nhất".

Giáo Sư Gary R. Habermas đưa ra sự kiện khách quan trước tiên là ngôi mộ trống. Theo giáo sư, thì đa số các nhà nghiên cứu đồng ý rằng ngôi mộ an táng Chúa Giêsu đã được khám phá trong tình trạng trống rổng không có xác của Chúa. Và kết luận về sự phục sinh của Chúa, là kết luận duy nhất được biện minh bởi toàn bộ những thông tin có được về sự kiện này.

Ngoài ra, có nhiều người của thời đó quả quyết đã thấy Chúa Giêsu Phục Sinh. Ðó là những chứng từ cá nhân và tập thể. Và những chứng nhân này là những con người lương thiện, chẳng hạn như các vị tông đồ đã chấp nhận mất mạng sống mình vì sự việc này. Giáo Sư Gary lý luận rằng con người có thể chọn mất mạng sống mình vì nhiều lý do, nhưng dù theo lý do nào đi nữa, thì vẫn luôn có lý do này là vì họ xác tín về tính xác thực của điều mà họ tuyên xưng.

Giáo Sư nhắc đến trường hợp của Phaolô thành Tarsô, mà sau đó được biết đến như là Thánh Phaolô. Phaolô thành Tarsô đã được biến đổi có xác tín về biến cố Phục Sinh. Các nhà nghiên cứu đồng ý rằng kẻ đã từng bách hại những người kitô, dĩ nhiên phải biết rõ điều gì đã xảy ra tại Giêsalem, và đã thu thập kỷ lưỡng chứng tá của các tông đồ vào thời rất gần với cái chết của Chúa Giêsu Kitô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page