Hiện có 1.3 tỉ người sống với mức thu nhập

dưới 1.25 mỹ kim mỗi ngày

 

Ngân Hàng Thế Giới nói rằng trên thế giới hiện có 1.3 tỉ người sống với mức thu nhập dưới 1.25 mỹ kim mỗi ngày.

Washington, Hoa Kỳ (Apic 03-04-2013) - Theo những con số của Ngân Hàng Thế Giới, được hãng tin Fides của bộ Truyền Giáo phổ biến, thì trên thế giới hiện có 1.3 tỉ người sống với mức thu nhập dưới 1.25 mỹ kim mỗi ngày.

Ðây là con số báo động, mặc dù Ngân Hàng Thế Giới nhìn nhận rằng từ 30 năm qua, đã có những cố gắng để giãm bớt sự nghèo cùng tại các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Ðộ và Brazil.

Từ năm 1980 đến nay, các chương trình đã giúp cho khoảng 600 triệu người được thoát ra khỏi cảnh nghèo cùng, giãm bớt tỷ lệ nghèo trên thế giới từ 42% xuống còn 19%.

Tại các quốc gia thuộc vùng phía nam Châu Á, hiện có 571 triệu người nghèo; tại các quốc gia miền nam sa mạc Sahara, còn có khoảng 386 triệu người sống trong nghèo cùng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page