Bổ nhiệm đầu tiên của

Ðức giáo hoàng Phanxicô tại giáo triều Rôma

 

Bổ nhiệm đầu tiên của Ðức giáo hoàng Phanxicô tại giáo triều Rôma.

Roma (WHÐ. 06-04-2013) - Ngày 06 tháng 04 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha José Rodríguez Carballo vào chức vụ Tổng thư ký Bộ Phụ trách Ðời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Ðời sống Tông đồ (Bộ Tu sĩ). Chức vụ này khuyết từ khi Ðức Tổng giám mục Joseph William Tobin, C.Ss.R., nguyên Tổng thư ký Bộ Tu sĩ, được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Indianapolis, Indiana, Hoa Kỳ, hồi tháng Mười năm 2012. Ðây là bổ nhiệm đầu tiên của Ðức tân giáo hoàng cho một chức vụ của giáo triều Roma.

Cha José Rodríguez Carballo, OFM, 60 tuổi, là Tổng Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn (Dòng Phanxicô). Cùng với việc bổ nhiệm này, cha Carballo cũng được nâng lên hàng Tổng giám mục hiệu tòa Bellicastrum.

Cha José Rodríguez Carballo sinh tại Lodoselo, giáo phận Orense (Tây Ban Nha) năm 1953, khấn tạm năm 1971 và khấn trọng năm 1976 tại Nazareth, thụ phong linh mục năm 1977 tại Giêrusalem. Ngài có bằng Cử nhân Thần học Kinh Thánh (Giêrusalem) và Cử nhân Kinh Thánh (Roma). Ngoài tiếng mẹ đẻ Tây Ban Nha, ngài nói được các thứ tiếng: Anh, Pháp, Ý và Bồ Ðào Nha.

Ðược bầu làm Tổng Phục vụ từ năm 2003 và tái đắc cử trong Tổng tu nghị năm 2009, cha José Rodríguez Carballo là người kế vị thứ 119 của Thánh Phanxicô. Cha đã phục vụ Hội Dòng trong tư cách Tổng cố vấn và Tổng thư ký huấn luyện và học vấn; Giám tỉnh Tỉnh Dòng Phanxico Santiago de Compostela; Chủ tịch Liên hiệp các Anh Em Hèn Mọn tại châu Âu và Giám đốc các tu sĩ trẻ đang trong thời gian thụ huấn. Sau khi nhận bằng Cử nhân Thần học Kinh Thánh tại Giêrusalem và bằng Cử nhân Kinh Thánh tại Roma, cha đã dạy các môn học này tại Ðại chủng viện thuộc thành phố Vigo Tây Ban Nha và tại Phân khoa Thần học Santiago de Compostela.

Ngay sau khi Ðức hồng y Bergoglio đắc cử giáo hoàng, cha đã viết thư gửi Ðức tân Giáo hoàng để chúc mừng ngài và bày tỏ niềm vui vì Chúa đã ban vị mục tử mới cho dân Người, đặc biệt vì Ðức tân Giáo hoàng đã chọn danh hiệu là Phanxicô. Nhân danh toàn thể các tu sĩ Phanxicô, cha cũng hứa vâng phục, cầu nguyện và cộng tác với Ðức giáo hoàng Phanxicô.

Vào tháng Tư 2011, cha Carballo đã đến thăm Dòng Anh Em Hèn Mọn tại Việt Nam.

(Tổng hợp)

 

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page