Thánh lễ tấn phong Ðức Tân Giám Mục

Giuse Ðinh Ðức Ðạo tại Giáo phận Xuân Lộc

 

Thánh lễ tấn phong Ðức Tân Giám Mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo tại Giáo phận Xuân Lộc.

Xuân Lộc (BVH ÐCV 5-04-2013) - Thứ Sáu ngày 05 tháng 4 năm 2013, trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Mừng Chúa sống lại, tại khuôn viên Tòa Giám Mục và Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Giáo Phận Xuân Lộc, đã diễn ra Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục cho Ðức Ông Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Xuân Lộc, làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc, qua sự bổ nhiệm cuối cùng của Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI, ngày 28 tháng 2 năm 2013.


Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục cho Ðức Ông Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Xuân Lộc, làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc, qua sự bổ nhiệm cuối cùng của Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI.


Ðức Tân Giám mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo sinh ngày 02 tháng 3 năm 1945 tại Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu.

1961 - 1964: Học Tiểu Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, Giáo phận Bùi Chu.

1964 - 1965: Học Ðại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

1965 - 1971: Du học tại Trường Truyền Giáo Urbano. Thụ Phong Linh mục ngày 27 tháng 3 năm 1971.

1971 - 1976: Học tại Ðại học Alfonsianum, Roma tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học Luân lý.

1976 - 2007: Giám đốc Trung tâm linh hoạt truyền giáo quốc tế tại Roma.

1980 - 2009: Giáo sư phân khoa Truyền Giáo và Học viện Giáo lý và Tu đức truyền giáo của Ðại học Giáo Hoàng Urbaniana, Roma.

1981 - 2007: Linh hướng của Foyer Phaolô VI, Roma.

1982 - 1983: Học tại Ðại học Giáo Hoàng Gregoriana với văn bằng tiến sĩ Truyền Giáo học.

1987 - 1993: Thành viên Hội đồng Giáo lý Quốc tể của Bộ Giáo sĩ.

1992 - 2001: Thành viên tổ chức Nostra Aetate của Hội đồng Toà Thánh Liên tôn.

1995 - 2000: Thành viên Uỷ ban Mục vụ Năm Thánh.

1995 - 2005: Giám đốc Văn phòng Phối kết Tông đồ cho người Việt Nam hải ngoại.

2001 - 2012: Cố vấn Hội đồng Toà Thánh Ðối thoại Liên Tôn.

2009 đến nay là Giám đốc Ðại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc.

Ngày 28 tháng 02 năm 2013: Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu toà Gadiaufala.

Khẩu Hiệu Giám Mục của Ðức Tân Giám Mục Phụ Tá Giuse: "Hoc est Corpus Meum" "Này Là Mình Thầy" (Mc 14,22)

Ðức Cha Chánh Ðaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc chủ tế Thánh Lễ Tấn Phong hôm nay. Ngài cũng là vị chủ phong cùng với hai Ðức Cha phụ phong: Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu, Giám Mục Phó Giáo Phận Bùi Chu và Ðức Cha Phêrô Nguyễn Khảm, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Sự hiện diện của Ðức Cha phụ phong Tôma Vũ Ðình Hiệu, Giám Mục Phó Giáo Phận Bùi Chu, nói lên ý nghĩa rằng, Ðức Tân Giám Mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo xuất thân từ quê hương Bùi Chu, nơi ngài cất tiếng khóc chào đời để trở thành một con người và hơn nữa, đó cũng là nơi ngài lãnh nhận bí tích Thánh tẩy để trở thành con cái Thiên Chúa trong lòng Giáo Hội. Sự hiện diện của vị phụ phong thứ hai, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Khảm, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, nói lên ý nghĩa là tại Tổng Giáo này, Ðức Tân Giám Mục Giuse, khi còn là một chủng sinh Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn đã được Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cho đi Rôma du học để mong mai sau về làm việc giúp cho Tổng Giáo Phận.

Ðặc biệt, tham dự Thánh Lễ hôm nay còn có sự hiện diện Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Gerelli, đại diện Tòa Thánh không thường trực tại Việt Nam, Quý Ðức Cha thuộc 26 Giáo Phận, Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Quý Ðức Ông, Quý Cha trong và ngoài nước, Quý Cha Giáo, Quý Thầy Ðại Chủng Sinh, Tu sinh, Các Dòng Tu, Quý Dì, Quý Thân nhân của Ðức Cha Giuse cùng toàn thể khách mời đến. Ban tổ chức ước chùng con số tham dự thánh lễ Tấn Phong Giám Mục khoảng 10 ngàn người.

Sự kiện Tấn Phong Giám Mục này được xem là niềm vui lớn lao mà Thiên Chúa, qua trung gian là Giáo Hội, đã ban cho Giáo Hội Việt Nam, cách riêng cho Giáo Phận Xuân Lộc và Gia Ðình Ðại Chủng Viện Xuân Lộc có thêm một Giám Mục.

Hiệp cùng với toàn thể Hội Thánh và với Ðức Tân Giám Mục Giuse, chúng ta không ngừng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội có thêm những vị Giám Mục để tiếp nối công việc của các Tông Ðồ nơi trần gian mà Ðức Kitô đã trao phó. Nhờ việc đặt tay, vị Giám Mục được Chúa Thánh Thần xức dầu "đã lãnh nhận trọn vẹn#Chức Tư Tế tối cao và nhận lãnh thực tại toàn vẹn của tác vụ thánh"(LG, số 21), để trở thành sự hiện diện hữu hình của Ðức Kitô giữa lòng nhân loại.

Với câu tâm niệm của đời Giám Mục mà Ðức Cha Giuse đã chọn " Này Là Mình Thầy" "Hoc est Corpus Meum"(Mc 14,22 - 24), nói lên ý nghĩa Ðức Tân Giám Mục Phụ Tá muốn làm lời của Thầy Chí Thánh Giêsu xưa vang vọng lại nơi từng tâm hồn nhân loại hôm nay: "Này là Mình Thầy, các con hãy nhận lấy mà ăn...". Ðó chính là tình yêu được trao ban một cách trọn vẹn, và đó cũng chính là sự hiện diện cách mạnh mẽ và hữu hiệu nhất của Chúa Giêsu nơi Giáo Hội của Chúa: nên một với những người mà Người yêu thương...

Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria mà Ðức Cha hằng tôn sùng ngày đêm và Thánh Cả Giuse bổn mạng của ngài, cầu bầu cho Ðức Cha Phụ tá Giuse luôn hăng say, nhiệt tình trong sứ vụ và luôn mãi là tấm bánh được bẻ ra để trao cho đoàn chiên mà Chúa trao phó cho ngài.

 

(Ban Văn Hóa Ðại Chủng Viện Xuân Lộc)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page