Ðức Tổng Giám mục Chullikatt

phát biểu tại Liên hiệp quốc

 

Ðức Tổng Giám mục Chullikatt phát biểu tại Liên hiệp quốc.

New York, Hoa Kỳ (WHÐ. 27-03-2013) - Tại Hội nghị cuối cùng của Liên hiệp quốc về Hiệp ước Buôn bán vũ khí (ATT) đang diễn ra ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Ðức Tổng Giám mục Francis Chullikatt, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên hiệp quốc, đã đưa ra tuyên bố kêu gọi thông qua một Hiệp ước cấm chuyển giao vũ khí tại nơi nào đang xảy ra những vi phạm về nhân đạo và nhân quyền. Hội nghị khai mạc từ 18 tháng 03 năm 2013 và kéo dài 10 ngày.

Trong tuyên bố nói trên, Ðức Tổng giám mục Chullikatt kêu gọi "các đoàn đại biểu hợp tác và đồng thuận để đạt được một Hiệp ước lịch sử nhằm kiểm soát việc buôn bán vũ khí trên bình diện quốc tế". Ngài nhắc lại rằng, kể từ khi bắt đầu thảo luận, Tòa Thánh đã kêu gọi "một Hiệp ước buôn bán vũ khí mạnh mẽ, hiệu quả và đáng tin cậy vốn sẽ có tác động thực sự và lâu dài đến tất cả những ai mong muốn được sống trong một thế giới an ninh và an toàn hơn".

Tuyên bố khẳng định: "Tòa Thánh luôn nhấn mạnh rằng một hệ thống buôn bán vũ khí quốc tế có trách nhiệm phải quyết liệt ngăn ngừa việc chuyển giao vũ khí cho các quốc gia nơi mà các vũ khí ấy được sử dụng để chống lại dân thường, vi phạm luật pháp về nhân quyền và nhân đạo đã được quốc tế công nhận. Hơn nữa, Tòa Thánh còn thúc giục các đoàn đại biểu tái định hướng những quy định về việc buôn bán vũ khí từ chỗ được kiểm soát hoàn toàn qua lăng kính của lợi nhuận kinh tế đến chỗ đặt mối quan tâm về con người cũng như bảo vệ cuộc sống và gia đình con người lên trên hết".

 

(Minh Hòa)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page