Ðức thánh cha Phanxicô bổ nhiệm

tân Tổng giám mục Buenos Aires, Argentina

 

Ðức thánh cha Phanxicô bổ nhiệm tân Tổng giám mục Buenos Aires (Argentina).

Buenos Aires, Argentina (WHÐ. 29-03-2013) - Hôm 28 tháng 03 năm 2013, Ðức giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức giám mục Mario Aurelio Poli, hiện đang là giám mục giáo phận Santa Rosa, làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Buenos Aires (Argentina).

Ðức giám mục Mario Aurelio Poli sinh ngày ngày 29 tháng 11 năm 1947 tại Buenos Aires, thụ phong linh mục ngày 25 tháng Mười Một 1978 trong Tổng giáo phận Buenos Aires. Ðậu tiến sĩ thần học tại Ðại học Giáo hoàng Công giáo Argentina.

Ngày 08 tháng Hai năm 2002 được bổ nhiệm Giám mục phụ tá Buenos Aires, hiệu tòa Abidda (lễ tấn phong ngày 20 tháng Tư năm 2002). Ngày 24 tháng Sáu năm 2008, được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Santa Rosa.

Trong Hội đồng Giám mục Argentina, ngài là thành viên Ủy ban Giáo dục Công giáo và Ủy ban Thừa tác vụ. Hiện là Chủ tịch Ủy ban Giáo lý và Mục vụ Thánh Kinh.

Tổng giáo phận Buenos Aires trống tòa từ khi Ðức hồng y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm giáo hoàng vào ngày 13 tháng 03 năm 2013. Ðây là quyết định bổ nhiệm giám mục đầu tiên của Ðức tân Giáo hoàng. Tổng giáo phận Buenos Aires hiện có 6 vị giám mục phụ tá.

 

(Huy Hoàng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page