Nhận định về Ðức Bênêđitô XVI

và Ðức Phanxicô, đương kim giáo hoàng

 

Nữ Sử Gia Lucetta Scaraffia nhận định về Ðức Bênêđitô XVI và Ðức Phanxicô, đương kim giáo hoàng.

Roma (Apic 26-03-2013) - Nữ Sử Gia Lucetta Scaraffia bình luận trên nhật báo Quan Sát Viên Roma, số phát hành ngày 26 tháng 03 năm 2013, rằng: hai vị giáo hoàng: Ðức Bênêđitô XVI và Ðức Phanxicô, đương kim giáo hoàng, là khác biệt nhau nhưng lại bổ túc cho nhau.

Theo nhận định của Nữ Sử Gia Lucetta, được báo Quan Sát Viên Roma đăng tải, thì cả hai vị Giáo Hoàng, - Ðức Bênêđitô XVI và Ðức Phanxicô, đương kim giáo hoàng, - được liên kết với nhau trong cùng một quan tâm chung "làm sống lại những giáo huấn của Chúa Kitô trong thời hiện đại".

Theo Bà, thoạt tiên ý tưởng về hai vị giáo hoàng đã làm cho một số người lo sợ, vì nhớ lại quá khứ xa xưa trong lịch sử giáo hội vào thời xung đột lộn xộn có "giáo hoàng và phản giáo hoàng". Những người này nói đến việc "tầm thường hoá" và cả việc "suy tàn" của dung mạo giáo hoàng.

Tuy nhiên, cũng theo nhận định của bà Lucetta, tất cả những lo sợ nói trên đã bị đánh tan bởi hình ảnh cuộc gặp gỡ lịch sử tại Castel Gandolfo hôm ngày 23 tháng 03 năm 2013, giữa Ðức Bênêđitô XVI và Ðức đương kim giáo hoàng Phanxicô. Ðó là hình ảnh hai vị cùng quỳ gối cầu nguyện song đôi với nhau trên cùng một bàn quỳ dài.

Giới báo chí lúc đó phổ biến tin tức này là khi tiếp Ðức Phanxicô đến thăm, Ðức Bênêđitô XVI đã dành riêng một bàn quỳ cho Ðức Phanxicô trong nhà nguyện, nhưng Ðức Phanxicô đã từ chối vị thế này, và chọn quỳ cầu nguyện trên cùng một bàn quỳ dài với Ðức Bênêđitô XVI.

Nhận định về sự bổ túc cho nhau của hai vị giáo hoàng, Nữ Sử Gia Lucetta Scaraffia, đã dùng hình ảnh: một vị là "giáo hoàng trí thức" hoà hợp với một vị là "giáo hoàng mục vụ". Cho dù hai Vị có những cách thể hiện khác nhau, nhưng cả hai cùng dấn thân cho một bổn phận duy nhất là "làm cho con người sống thực hành những giáo huấn của Chúa Kitô trong thời đại hôm nay".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page