Ðức Thánh Cha Phanxicô

gọi điện hiệp thông và chúc mừng Phục sinh

đến Ðức Bênêđitô XVI

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô gọi điện hiệp thông và chúc mừng Phục sinh đến Ðức Bênêđitô XVI.

Roma (Apic 29-03-2013) - Thứ Năm Tuần Thánh, 28 tháng 03 năm 2013, sau Thánh Lễ Dầu, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã điện thoại cho Ðức Bênêđitô XVI, để bày tỏ hiệp thông và mừng lễ. Ðây là lần thứ ba Ðức Phanxicô điện thoại cho Ðức Bênêđitô XVI, kể từ khi được chọn lên ngai toà thánh Phêrô đến nay. Lần thứ nhất là vào chiều ngày 13 tháng 03 năm 2013, khi vừa được chọn; lần điện thoại thứ hai là ngày 19 tháng 03 năm 2013, lễ kính thánh Giuse, bổn mạng của Ðức Bênêđitô XVI (Josef Ratzinger) để chúc mừng lễ thánh quan thầy; và lần thứ ba là thứ năm tuần thánh 28 tháng 03 năm 2013.

Ngoài ra, cũng trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến dùng cơm trưa với Ðức Tổng Giám Mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh toà thánh, cùng với bảy (07) linh mục thuộc giáo phận Roma. Ðược biết: theo thông lệ, hằng năm dịp thứ năm tuần thánh, Ðức Tổng Giám Mục Becciu, phụ tá quốc vụ khanh toà thánh, luôn mời vài linh mục giáo phận Roma đến ăn trưa với ngài, để mừng Ngày Chức Linh Mục. Linh Mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí toà thánh, giải thích thêm rằng Bữa Cơm Trưa này là dịp tốt để các linh mục trình bày về kinh nghiệm và hoạt động mục vụ của mình, và Ðức Thánh Cha Phanxicô rất vui mừng được dịp trao đổi với các linh mục trong giáo phận Roma của ngài.

 

(Ðặng thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page