Ðức Phanxicô xin tất cả các tu sĩ dòng Tên

cầu nguyện cho ngài và cho thừa tác vụ Phêrô

 

Ðức Phanxicô xin tất cả các tu sĩ dòng Tên cầu nguyện cho ngài và cho thừa tác vụ Phêrô vừa được trao phó cho.

Roma (Apic 23-03-2013) - Toà Thánh Vatican cho công bố, hôm thứ bảy 23 tháng ba năm 2013, bức thư Ðức Thánh Cha Phanxicô gởi cho Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên, để cám ơn Cha vì những lời chúc mừng. Cha Bề Trên Adolfo Nicolas Pachon, đã nhân danh chính mình và nhân danh toàn thể Nhà Dòng, dâng lên Ðức Thánh Cha Phanxicô lời cầu nguyện và quyết tâm phục vụ Giáo Hội và Vị Ðại Diện Chúa, theo quy luật đã được Thánh Ignaxiô de Loyola đề ra.

Về phần mình, cùng với lời cám ơn, Ðức Thánh Cha Phanxicô xin Chúa "soi sáng và đồng hành với tất cả anh em tu sĩ, ngỏ hầu họ có thể rao giảng Tin Mừng Chúa khắp nơi trên thế giới, qua sự dấn thân mục vụ và bằng chứng tá của một đời sống hoàn toàn tận hiến cho việc phục vụ Giáo Hội".

Hiện nay, toàn Dòng Tên có 17,500 tu sĩ hoạt động khắp nơi trên thế giới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page