TGM Bắc Ninh xác nhận và thông báo

Gp Bắc Ninh không có linh mục nào

tên là Nguyễn Quốc Hiếu

 

Tòa giám mục Bắc Ninh xác nhận và thông báo giáo phận Bắc Ninh không có linh mục nào tên là Nguyễn Quốc Hiếu.

 

Bắc Ninh, ngày 28.3.2013

 

Thông Báo

V/v: Giáo phận Bắc Ninh không có Linh mục Nguyễn Quốc Hiếu.

 

Trong chương trình thời sự tối ngày 26 tháng 3 năm 2013 của đài truyền hình trung ương VTV1 có đoạn phóng sự "Chức sắc tôn giáo góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992," có dòng chữ chú thích "Linh mục Nguyễn Quốc Hiếu, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Ninh" làm cho nhiều người ngộ nhận ông Nguyễn Quốc Hiếu là linh mục của Giáo Phận Bắc Ninh.

 

Vì vậy, Văn phòng Tòa giám mục Bắc Ninh xác nhận và thông báo giáo phận Bắc Ninh không có linh mục nào tên là Nguyễn Quốc Hiếu.

 

Trân trọng kính báo,

 

Chánh văn phòng TGM Bắc Ninh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page