Liên Hiệp Quốc kỳ vọng vào Ðức Phanxicô

bạn của những người nghèo

 

Liên Hiệp Quốc kỳ vọng vào Ðức Phanxicô, bạn của những người nghèo.

Roma (Apic 20-03-2013) - Ông Jose Graziano da Silva, tổng giám đốc FAO, Cơ quan Lương Nông Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc, tuyên bố: Liên Hiệp Quốc kỳ vọng vào Ðức Phanxicô, bạn của những người nghèo, trong cuộc chiến chống lại nạn đói và sự nghèo cùng trên thế giới.

Ông đã đại diện cho Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Ban Kimoon, tham dự thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Ðức Phanxicô, tại Roma, hôm ngày 19 tháng 03 năm 2013, và đã tuyên bố rằng: sự ủng hộ của Vatican và của các tôn giáo khác là điều hết sức cần thiết trong cuộc chiến loại trừ bạn đói, xây dựng sự phát triển bền vững và nâng dậy cuộc sống của những người yếu hèn nhất.

 

(Ðặng thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page