Ðức Chân Phước Gioan Phaolo II

sẽ được phong hiển thánh vào mùa thu năm 2013

 

Ðức Chân Phước Gioan Phaolo II sẽ được phong hiển thánh vào mùa thu năm 2013.

Lisbon, Bồ Ðào Nha (Apic 20-03-2013) - Theo lời vị cựu tổng trưởng bộ phong thánh, Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, thì có thể Ðức Chân Phước Gioan Phaolo II sẽ được phong hiển thánh, vào mùa thu năm nay (2013).

Dịp phong hiển thánh cho ngài, có lẽ sẽ vào tháng 10 năm 2013, tháng kỷ niệm 35 năm Ðức Gioan Phaolô II khai mạc triều giáo hoàng, ngày 16 tháng 10 năm 1978.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Ðức Gioan Phaolô II đã được phong chân phước tháng 05 năm 2011. Sau biến cố này, nhiều phép lạ do lời bầu cử của ngài, đã được ghi nhận và gởi về Roma, cho ủy ban chuyên môn của Bộ Phong Thánh nghiên cứu. Theo lời của Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, thì một trong số các phép lạ, đang ở vào giai đoạn cuối để được thừa nhận; và điều này đủ để Ðức chân phước Gioan Phaolô II được phong hiển thánh.

Ðức Gioan Phaolô II đã qua đời ngày 02 tháng 04 năm 2005, thọ 85 tuổi, sau 26 năm thi hành tác vụ Phêrô trên ngai toà Roma.

 

(Ðặng thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page