Ðức Thánh Cha Phanxicô

nhắn nhủ các tín hữu Argentina

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các tín hữu Argentina rằng: "đừng quên vị giám mục đang sống xa anh chị em, nhưng yêu thương anh chị em rất nhiều".

Vatican (Apic 19-03-2013) - Hôm 19 tháng 03 năm 2013, trước khi cử hành thánh lễ khai mạc tác vụ Phêrô, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gọi điện thoại trực tiếp về Argentina và xin các tín hữu Argentina "đừng quên vị giám mục đang sống xa anh chị em, nhưng yêu thương anh chị em rất nhiều".

Ngỏ lời đặc biệt với những tín hữu của ngài đang tựu họp trong nhà thờ chính toà Buenos Aires, Ðức Phanxicô đã nói: "Các con thân mến, các con đang hiện diện ở nhà và đang cầu nguyện, cha cần chúng con cầu nguyện cho cha nhiều lắm..." Rồi nhắc lại những ý nguyện ngài đã tỏ bày tại Roma, Ðức Phanxicô nói rằng: "Cha muốn xin chúng con một ân huệ; cha muốn xin chúng con điều này: chúng ta hãy đồng hành với nhau, chúng ta hãy chăm sóc cho nhau, chúng con hãy biết chăm sóc cho mình; chúng ta đừng làm điều xấu; chúng ta hãy bảo vệ sự sống."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page