Chương trình phụng vụ Tam nhật thánh

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Chương trình phụng vụ Tam nhật thánh của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Vatican (WHÐ. 26-03-2013) - Ngày 25 tháng 03 năm 2013, Văn phòng đặc trách các nghi lễ phụng vụ của Ðức giáo hoàng đã công bố chương trình cử hành phụng vụ Tam nhật thánh do Ðức giáo hoàng Phanxicô chủ sự như sau:

28-03-2013, thứ Năm Tuần Thánh:

9g30: Lễ truyền Dầu tại Vương cung thánh đường Vatican;

17g30: Thánh lễ Tiệc ly tại Trung tâm giam giữ thanh niên Casal del Marmo.

29-03-2013, thứ Sáu Tuần Thánh:

17g00: Cử hành Cuộc Thương khó của Chúa tại Vương cung thánh đường Vatican;

21g15: Ðàng Thánh giá tại Colosseum.

30-03-2013, thứ Bảy Tuần Thánh:

20g30: Canh thức Phục sinh tại Vương cung thánh đường Vatican.

31-03-2013, Chúa nhật Phục sinh:

10g15: Thánh lễ mừng Chúa Phục sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô;

12g00: Phép lành "Urbi et Orbi".

(Theo VIS)

 

(Huy Hoàng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page