Danh Gọi của Ðức Tân Giáo Hoàng

là Phanxicô

 

Danh Gọi của Ðức Tân Giáo Hoàng là Phanxicô.

Vatican (Apic 14-03-2013) - Hãng Thông Tấn Công Giáo Thuỵ Sĩ, Apic, vừa phổ biến ngày 14 tháng 03 năm 2013, lời xác nhận của Linh Mục Federicô Lombardi, sj, giám đốc phòng báo chí toà thánh rằng: Danh Gọi của Ðức Tân Giáo Hoàng là: Phanxicô, không có thêm số thứ vị "Ðệ Nhất", vì chi tiết này không cần thiết.

Từ nay, chúng ta gọi ngài là: Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, ngắn gọn như vậy thôi.

 

(Ðặng thế Dũng).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page