Ðức Hồng Y Giám Quản Roma

mời gọi tín hữu cầu nguyện

 

Ðức Hồng Y Giám Quản Roma mời gọi tín hữu cầu nguyện.

Roma (SD 1-3-2013) - Trong thư gửi mọi thành phần giáo phận Roma phổ biến hôm 1 tháng 3 năm 2013, Ðức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini, đã bầy tỏ lòng biết ơn Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI và mời gọi tín hữu toàn giáo phận hiệp ý cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các Hồng Y trong Mật Nghị bầu Tân Giáo Hoàng sắp tới.

Thư của Ðức Hồng Y Giám Quản viết: "Anh chị em rất thân mến, như đã biết lúc 8 giờ tối ngày 28 tháng 2 năm 2013, việc từ nhiệm của Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI, Giám Mục Roma của chúng ta, đã bắt đầu có hiệu lực. Với tất cả lòng tri ân chúng ta muốn bảo đảm với ngài lòng thương mến và lời cầu nguyện của chúng ta. Giờ đây mở ra các ngày quan trọng đối với cuộc sống Giáo Hội, sẽ đạt tột đỉnh với Mật Nghị bầu vị Giám Mục mới của Roma, Người Kế Vị Thánh Phêrô, và là Mục Tử của Giáo Hội hoàn vũ.

Trong thời gian này tín hữu toàn giáo phận được mời gọi dâng các lời cầu nguyện đặc biệt lên Chúa, để Chúa Thánh Thần soi sáng cho các Hồng Y cử tri có nhiệm vụ cao cả như vậy. Vì thế tôi mời mọi cộng đoàn thăng tiến các sáng kiến thích hợp dạy giáo lý liên quan tới sứ vụ Phêrô và cầu nguyện cho Ðức Tân Giáo Hoàng.

Trong Ðền thánh Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa Roma, trong các ngày Mật Nghị lúc 6 giờ chiều đều có thánh lễ đặc biệt. Trong thánh lễ các ngày Chúa Nhật xin các linh mục nói lên ý lễ và dọn các ý chỉ đặc biệt cho phần lời nguyện giáo dân. Trong các ngày thường được phép cử hành thánh lễ cầu cho việc bầu Giáo Hoàng theo sách lễ Roma, với các bài đọc ngày thường trong mùa Chay. Tôi đặc biệt xin các tu sĩ dòng kín giúp lời cầu nguyện.

Với lòng tin tưởng qua Kinh Mân Côi chúng ta hãy phó thác cho Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội và là "Sự cứu rỗi của dân Roma", việc bầu vị Mục Tử mới và Giáo Hội Roma của chúng ta, bằng cách khẩn nài sự che chở hiền mẫu của Mẹ. (SD 1-3-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page