Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI

chỉ định Ðức Ông Giuse Ðinh Ðức Ðạo

làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc

 

Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI chỉ định Ðức Ông Giuse Ðinh Ðức Ðạo làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc.

Vatican (SD 28-2-2013) - Sáng 28 tháng 2 năm 2013 Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã chỉ định Ðức Ông Giuse Ðinh Ðức Ðạo làm Giám Mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Gadiaufala.


Ðức Ông Giuse Ðinh Ðức Ðạo, tân Giám Mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Gadiaufala.


Ðức Ông Giuse Ðinh Ðức Ðạo sinh ngày mùng 2 tháng 3 năm 1945 tại Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu, học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu trong các năm 1961-1964, và Ðại chủng viện Sài Gòn trong các năm 1964-1965, du học Roma tại Trường Truyền Giáo Urbano các năm 1965-1971, thụ phong Linh Mục ngày 27 tháng 3 năm 1971, gia nhập Tổng giáo phận Sài Gòn.

Trong các năm 1971-1976 cha Ðạo ở trường thánh Phêrô, theo học Luân Lý và dọn luận án tiến sĩ tại Ðại học Alfonsianum. Từ năm 1976 tới năm 2007 Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo là Phó giám đốc, rồi là Giám đốc Trung tâm linh hoạt truyền giáo quốc tế ở Roma. Trong các năm 1980-2009 Ðức ông là giáo sư phân khoa Truyền Giáo và Học viện giáo lý và tu đức truyền giáo của Ðại học giáo hoàng Urbaniana. Trong thời gian 1981-2007 Ðức Ông cũng đã là Cha linh hướng của Foyer Phaolô VI.

Trong các năm 1982-1983 Ðức Ông đã theo chương trình tiến sĩ Truyền giáo học tại đại học Gregoriana.

Ngoài các chức vụ kể trên trong các năm 1987-1993 Ðức Ông đã là thành viên Hội đồng giáo lý quốc tế của Bộ Giáo sĩ; trong các năm 1992-2001 ngài là thành viên Tổ chức "Nostra Aetate" của Hội Ðồng Tòa Thánh Ðối Thoại Liên Tôn; trong các năm 1995-2000 là thành viên Ủy ban mục vụ Năm Thánh 2000; trong các năm 1999-2005 Ðức Ông là Giám đốc Văn phòng phối kết Tông đồ cho người Việt Nam tại hải ngoại, thuộc Bộ Truyền Giáo; trong các năm 2001-2012 Ðức Ông là Cố vấn Hội Ðồng tòa Thánh Ðối Thoại Liên Tôn; và từ năm 2010 tới nay là Giám đốc Ðại chủng viện giáo phận Xuân Lộc. (SD 28-2-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page