Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI

chấp thuận đơn từ nhiệm của Ðức hồng y O'Brien

 

Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI chấp thuận đơn từ nhiệm của Ðức hồng y O'Brien.

Roma (WHÐ. 26-02-2013) - Ngày 18 tháng 02 năm 2013, Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục Tổng giáo phận Thánh Anrê và Edinburgh (Scotland) của Ðức hồng y Keith Michael Patrick O'Brien, theo khoản 401, 1 của Bộ Giáo luật. Ðức hồng y O'Brien sẽ tròn 75 tuổi vào ngày 17 tháng Ba năm 2013.

Ðức hồng y O'Brien đã báo cho Ðức Tổng giám mục Antonio Mennini, Sứ thần Tòa Thánh tại Anh về việc từ nhiệm của ngài, nhưng việc từ nhiệm sứ vụ giáo hoàng của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã khiến cho ngài được chấp thuận từ nhiệm trước thời hạn.

Ðức hồng y O'Brien cũng quyết định không tham dự Mật tuyển viện, để không thu hút "sự chú ý của các phương tiện truyền thông" vào một thời điểm quan trọng trong đời sống Giáo hội.

Như vậy, cho đến nay, trong số 117 hồng y cử tri, Ðức hồng y O'Brien là người thứ hai sẽ không tham gia bầu giáo hoàng. Trước đó, Ðức hồng y Julius Riyadi Darmaatmadja, nguyên Tổng giám mục Jakarta (Inđônêxia) đã tuyên bố không tham dự Mật tuyển viện vì lý do sức khỏe.

Trong số các hồng y cử tri, có 50 vị do Ðức Gioan Phaolô II tấn phong và 67 vị được Ðức Bênêđictô XVI tấn phong.

Có 6 hồng y là Nghị phụ của Công đồng Vatican II hiện vẫn còn sống; đó là các Ðức hồng y: Fiorenzo Angelini, Francis Arinze, Giovanni Canestri, Emmanuel-Karim Delly, Serafim Fernandes de Araújo và Duraisamy Simon Lourdusamy. Tất cả đều trên 80 tuổi nên sẽ không tham dự Mật tuyển viện.

Trong Hồng y đoàn hiện nay, có 99 vị đã tham dự Mật tuyển viện bầu giáo hoàng vào năm 2005 và trong số này, 49 vị đã quá 80 tuổi.

 

(Minh Ðức tổng hợp)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page