Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh

về Ủy ban điều tra vụ rò rỉ tài liệu tại Tòa Thánh

 

Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh về Ủy ban điều tra vụ rò rỉ tài liệu tại Tòa Thánh.

Vatican (WHÐ. 26-02-2013) - Sáng 25 tháng 02 năm 2013, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố bản Thông cáo sau đây:

"Sáng nay, Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến Ðức hồng y Herranz, Ðức hồng y Tomko và Ðức hồng y De Giorgi - là các thành viên của Ủy ban Hồng y được chỉ định để điều tra vụ rò rỉ các tài liệu mật -, cùng với Thư ký Ủy ban, cha Luigi Martignani, Dòng Phansinh.

Ðức Thánh Cha cảm ơn các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, về công việc hữu ích mà các ngài đã thực hiện. Ngài bày tỏ sự hài lòng với kết quả cuộc điều tra. Thực tế, cùng với những hạn chế và bất toàn của bản chất con người luôn có trong mọi tổ chức, báo cáo cũng cho thấy sự quảng đại, ngay thẳng, và sự cống hiến của những người làm việc tại Tòa Thánh để phục vụ sứ vụ được Chúa Kitô giao phó cho Giám mục Roma.

Ðức Thánh Cha đã quyết định: các kết quả của báo cáo, các nội dung mà chỉ một mình Ðức Thánh Cha được biết, sẽ được dành riêng cho Ðức tân Giáo hoàng".

 

(Huy Hoàng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page