Ðức Thánh Cha cám ơn

các tu sĩ Dòng Kín

 

Ðức Thánh Cha cám ơn các tu sĩ Dòng Kín.

Vatican (RG 25-02-2013) - Trong một sứ điệp gửi các tu sĩ dòng kín toàn thế giới Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI cám ơn tu sĩ các tu viện chiêm niệm trên toàn thế giới vì các lời cầu nguyện họ đang dâng lên cho ngài và cho cuộc sống của Giáo Hội.

Ðức Hồng Y Bertone viết trong sứ điệp: "Toàn thể Giáo Hội sợ hãi theo dõi các ngày cuối cùng của triều đại giáo hoàng rạng rỡ này của Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI và chờ đợi Vị Kế Nhiệm mà các Hồng Y họp Mật Nghị sẽ lựa chọn dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sau khi đã quan sát các dấu chỉ thời đại của Giáo Hội và của thế giới". Ðức Hồng Y lập lại lời Ðức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi tín hữu đồng hành với ngài trong lời cầu nguyện trong lúc ngài trao sứ vụ Phêrô vào tay của Chúa, và tin tường chờ đợi Ðức Tân Giáo Hoàng đến. Lời kêu mời này Ðức Thánh Cha đặc biệt hướng tới các tu sĩ chiêm niệm. "Chính từ anh chị em từ các đan viện nam nữ rải rác trên toàn thế giới mà Ðức Thánh Cha chắc chắn có thể kín múc nguồn nước của đức tin cầu nguyện từ bao thế kỷ nay đồng hành và nâng đỡ con đường của Giáo Hội. Như thế Mật Nghị bầu Giáo Hoàng sắp tới đây, một cách đặc biệt, sẽ có thể dựa trên sự trong sáng lời cầu nguyện và chúc tụng của anh chị em.

Ðối với Ðức Hồng Y Bertone gương sáng ý nghĩa nhất của sự nâng cao tinh thần ấy biểu lộ chiều kích sâu xa đích thực nhất của mọi hành động của Giáo Hội, của Chúa Thánh Thần là Ðấng hướng dẫn Giáo Hội. Và Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI cống hiến cho chúng ta gương sáng ấy, sau khi đã lèo lái con thuyền của thánh Phêrô giữa sóng gió của lịch sử, đã chọn sống cầu nguyện và chiêm ngưỡng Ðấng Tối Cao và suy tư. Ðức Thánh Cha cám ơn các tu sĩ chiêm niệm và ngài rất yêu thương và trân quý các tu sĩ. (RG 25-2-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page