Ðức Hồng y Oswald, Tân Chủ tịch

các Giám mục Công giáo Ấn Ðộ

 

Ðức Hồng y Oswald, Tân Chủ tịch các Giám mục Công giáo Ấn Ðộ.

Ấn Ðộ (Vatican Radio. 11-02-2013) - Hôm mùng 09 Tháng 2 năm 2013, Hội Ðồng các Giám mục Công giáo Ấn Ðộ (CCBI) kỷ niệm Ngân khánh tại Vailankanni, đã bầu chọn vị Chủ tịch mới, và Hội nghị đã bầu chọn Ðức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám Mục Mumbai, làm tân Chủ tịch.

Ðức Tổng Giám mục Filipe Neri Ferrao, giáo phận Goa vùng Tây Ấn Ðộ và Ðức Giám mục Varghese Chakkalakkal Calicut, cả hai vị cũng đã được tái bầu chọn làm Phó Chủ tịch và thư ký cho nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp.

Ðây là điều rất đặc biệt và mang tính lịch sử đối với Ðức Hồng Y Oswald khi ngài vừa là người đứng đầu các Giám Mục của Giáo Hội Latinh ở Ấn Ðộ, đồng thời cũng là Chủ tịch của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC).

 

(Duy An)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page