Công giáo và Tin Lành

công nhận bí tích Rửa tội của nhau

 

Công giáo và Tin Lành công nhận bí tích Rửa tội của nhau.

Hoa Kỳ (WHÐ. 09-02-2013) - Hôm 29 tháng 01 năm 2013, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) đã ký kết với bốn Giáo hội Tin lành tại Hoa Kỳ một thỏa thuận công nhận bí tích Rửa tội của nhau, đó là các Giáo hội: Giáo hội Trưởng lão tại Hoa Kỳ, Giáo hội Kitô giáo Cải cách tại Bắc Mỹ, Giáo hội Cải cách tại châu Mỹ và Giáo hội hiệp nhất của Chúa Kitô.

Hãng tin Công giáo Mỹ CNS đã đưa tin trên vào ngày 04 tháng 02 năm 2013 và cho biết đây là thỏa thuận đầu tiên thuộc loại này được Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ ký kết. Nhiều Hội đồng Giám mục khác trên thế giới đã thực hiện việc này, ví dụ như ở Ðức hoặc Thụy Sĩ.

Việc ký kết trên đây đánh dấu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đạt sự đồng thuận, kết thúc vấn đề được bàn thảo tại Ðại hội mùa Thu năm 2010. Giáo hội Trưởng lão đã phê chuẩn thỏa thuận này.Ba Giáo hội khác cũng phê chuẩn văn kiện này trong các Ðại hội của họ vào năm 2011.Việc ký kết thỏa thuận này kết thúc sáu năm nghiên cứu và tham khảo ý kiến các chuyên gia giáo lý của Công giáo và Tin lành trong khuôn khổ cuộc đối thoại đại kết tại Hoa Kỳ, đã được khởi xướng vào năm 1965.

 

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page