Họp báo của cha Lombardi

về việc Ðức Thánh Cha từ chức

 

Họp báo của cha Lombardi về việc Ðức Thánh Cha từ chức.

Vatican (SD 11-2-2013) - Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết sau khi Tòa Thánh bắt đầu trống tòa, tức là từ 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2013, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 sẽ di chuyển ra dinh thự Castel Gandolfo, trong khi chờ đợi Nữ Ðan viện chiêm niệm ở Nội thành Vatican được sửa chữa xong và ngài sẽ cư ngụ tại đó.

Nữ Ðan viện này được Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 thành lập để hỗ trợ công việc của ngài, nhưng hiện không còn nữ tu nữa.

Trong cuộc họp báo trưa ngày 11 tháng 2 năm 2013, Cha Lombardi nhấn mạnh rằng việc Ðức Thánh Cha tuyên bố từ chức hoàn toàn phù hợp với Giáo luật khoản số 332 triệt 2, qui định "Trong trường hợp Ðức Giáo Hoàng từ chức, thì để có hiệu lực, việc từ chức này phải được thực hiện tự do và được biểu lộ một cách phải phép, và không cần phải có ai chấp nhận việc từ chức đó".

Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 cho biết ngài hoàn toàn tự do quyết định từ chức và biểu lộ quyết định đó trước công nghị Hồng y gồm đa số các vị Hồng y hiện diện ở Roma.

Cha Lombardi nhắc lại rằng trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Peter Seewald người Ðức hồi năm 2010 và được xuất bản thành cuốn sách với tựa đề "Ánh sáng thế gian", ký giả đã hỏi Ðức Thánh Cha có bao giờ nghĩ đến việc từ chức hay không. Ngài đáp: "Khi có nguy hiểm thì không thể bỏ chạy, vì thế đây không phải là lúc từ chức (Ngài ám chỉ đến những vấn đề lạm dụng tính dục trong Giáo hội bấy giờ và các vấn đề khác), chính trong lúc như thế cần phải kháng cự và vượt thắng tình trạng khó khăn. Ðó là ý tưởng của tôi. Người ta có thể từ chức trong một lúc thanh thản, hoặc khi không thể tiếp tục được nữa, chứ không thể bỏ chạy trong lúc nguy hiểm, và nói 'để cho người khác lo'. Vì thế, Ðức Thánh Cha đã từng nói những khó khăn không phải là lý do để từ chức. Trái lại những khó khăn đó là lý do để không từ chức.

Ðáp câu hỏi thứ hai của ký giả Seewald: "Vậy có thể tưởng tượng được một hoàn cảnh trong đó Ngài nghĩ rằng vị Giáo Hoàng từ chức là điều thích hợp?". Câu trả lời của Ðức Thánh Cha là: "Ðúng vậy, khi một Giáo Hoàng đi tới ý thức rõ ràng mình không thể chu toàn về thể lý, tâm trí và tinh thần, trách vụ được ủy thác thì ngài có quyền, và trong một số hoàn cảnh ngài có nghĩa vụ từ chức".

Cha Lombardi cũng nhắc lại rằng Tông Hiến "Universi Dominici Gregis" (Mục Tử toàn thể đoàn chiên Chúa) mang chữ ký của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 ngày 22 tháng 2 năm 1996, lễ kính Tòa Thánh Phêrô, là văn kiện theo đó Tòa Thánh được điều hành sau khi Tòa Thánh trống tòa. Văn kiện này đã được áp dụng trong thời sau khi Ðức chân phước Gioan Phaolo 2 qua đời hồi đầu tháng 4 năm 2005. Hồng y đoàn sẽ cai quản Giáo Hội trong thời kỳ đó. Các Hồng y tổng trưởng và Tổng Giám Mục Chủ tịch các cơ quan trung ương Tòa Thánh ngưng nhiệm vụ và chỉ có vị Tổng thư ký điều hành công việc của cơ quan liên hệ, ngoại trừ vị Hồng Y nhiếp chính, Ðức Hồng Y Chánh tòa ân giải tối cao, v.v.

Các Hồng Y cử tri (dưới 80 tuổi) sẽ được triệu tập về Roma để tiến hành việc bầu cử Giáo Hoàng mới. Lần này sẽ mau lẹ hơn vì không có chương trình 9 ngày lễ an táng Ðức Cố Giáo Hoàng. Việc bầu cử có thể tiến hành trong tháng 3 năm 2013.

Có người dự đoán cuộc bầu cử Giáo Hoàng mới có thể tiến hành trong khoảng từ ngày 14 đến 19 tháng 3 năm 2013.

Từ nay đến 28 tháng 2 năm 2013, chương trình hoạt động của Ðức Thánh Cha, các buổi tiếp kiến, các buổi lễ sẽ tiếp tục như cũ. (SD 11-2-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page