Bài chia sẻ của Ðức Thánh Cha

với các chủng sinh Roma

 

Bài chia sẻ của Ðức Thánh Cha với các chủng sinh Roma.

Roma (SD 9-2-2013) - "Không ai có thể nói mình là Kitô hữu nếu không chấp nhận cuộc tử đạo.. Các tín hữu Kitô bị bách hại nhiều nhất vì không chiều theo thói đời!".

Trên đây là lời khẳng định của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 với 190 đại chủng sinh thuộc 5 chủng viện ở Roma trong cuộc viếng thăm tại Ðại chủng viện Roma chiều ngày 8 tháng 2 năm 2013, nhân lễ Ðức Mẹ Tín Thác, bổn mạng của chủng viện.

Ðức Thánh Cha đã đáp trực thăng từ Vatican bay đến Ðại chủng viện Roma ở khu vực gần Ðền thờ Thánh Gioan Laterano lúc quá 6 giờ chiều. Tại đây ngài được Ðức Hồng Y giám quản Roma, Agostino Vallini, và các Bề trên của chủng viện đón tiếp.

Tại nhà nguyện, Ðức Thánh Cha đã thực hiện một bài "Lectio divina". Ngài ứng khẩu giải thích về 3 câu trong chương thứ I thư thứ I của thánh Phêrô Tông đồ. Ngài nhận xét rằng "Thánh Phêrô biết rõ tại Roma mình sẽ bị tử đạo nhưng thánh nhân không thối lui: Người tiến tới thập giá mà Chúa Kitô đã chỉ và Người mời gọi con người thời nay cũng hãy đón nhận khía cạnh tử đạo của đức tin".

Ðức Thánh Cha mời gọi các chủng sinh đang chuẩn bị lên chức Linh mục hãy suy tư về câu "được Thiên Chúa tuyển chọn, được kêu gọi.. Sự kiện Thiên Chúa đã chọn tôi trong hàng triệu người, Người đã muốn tôi.. Ðiều này có nghĩa là gì? Chúng ta bị cám dỗ muốn coi niềm vui được Chúa kêu gọi như một sự đắc thắng.. Chúng ta là người có thái độ đắc thắng như thế nếu nghĩ rằng Chúa chọn chúng ta vì tài năng của chúng ta. Trong thực tế, Chúa chọn chúng ta chỉ vì yêu thương chúng ta mà thôi".

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Trong thế giới ngày nay, các Kitô hữu là nhóm bị bách hại nhiều nhất vì không chiều theo những xu hướng được người ta theo nhiều nhất, vì họ chống lại những xu hướng ích kỷ và duy vật. Và tuy chúng ta hãnh diện vì có một lịch sử văn hóa oai hùng, trong trong thế giới hiện nay, chúng ta luôn bị coi như những người xa lạ, nghĩa là không sống theo lối sống của đại đa số những người khác, và tại các nơi làm việc, các tín hữu chỉ là thiểu số."

Trong bài diễn giải, Ðức Thánh Cha cảnh giác chống lại sự bi quan giả tạo của những người nói rằng Kitô giáo ngày nay đã cáo chung. Ngài mời gọi mọi người hãy có một tinh thần thực tế lành mạnh và nói rằng: "Trong Giáo Hội, cũng có những sa ngã trầm trọng, và những nguy hiểm; chúng ta phải thực tế nhìn nhận những điều không ổn ở những nơi mà người ta làm điều sai trái. Nhưng chúng ta cũng phải tin chắc rằng nếu Giáo Hội bị chết tại nơi này nơi kia vì tội lỗi của con người, vì sự thiếu tin tưởng của họ, nhưng đồng thời cũng có những điều mới mẻ nảy sinh. Tương lai thực sự là của Thiên Chúa, và đó là xác tín lớn của đời sống chúng ta. Giáo Hội là cây của Thiên Chúa, sống vĩnh viễn và mang trong mình sự vĩnh cửu, và gia sản chân chính, đó là sự sống đời đời".

Sau bài chia sẻ với các chủng sinh, Ðức Thánh Cha đã ở lại dùng bữa tối với các thầy trước khi trở về Vatican. (SD 9-2-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page